fbpx

Onderzoek student impact Covid-19-pandemie onder verpleegkundigen geeft stresstoestand weer

GFC NIEUWSREDACTIE- De invloed van de Covid-19-pandemie op het functioneren van de verpleegkundigen in Suriname is behoorlijk geweest.

Dit toont een onderzoek uit dat speciaal hierop gebaseerd was en is uitgevoerd in de periode van september – oktober 2021 getiteld ‘Werkstress bij verpleegkundigen’.

Op dit onderwerp studeerde Germaine Sno recentelijk af in de studierichting Psychologie (Arbeid en Organisatie Psychologie) aan de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Zij bood een week geleden een kopie van haar afstudeerscriptie aan de medisch directeur van ’s Lands Hospitaal, Soenita Nannan Panday-Gopisingh, aan in aanwezigheid van zorgmanager broeder Gafier Jongaman.

“Met de plotselinge komst van Covid-19 was de hele mensheid in rep en roer. Er was sprake van angst, onzekerheid over de toekomst, eenzaamheid, onwetendheid over de ziekte wat nog meer angst veroorzaakte en kregen mensen te kampen met mentale complicaties. Ik realiseerde mij toen hoe zwaar de verpleegkundigen het konden hebben tijden de Covid-19-pandemie. Ik werd toen nieuwsgieriger om te weten welke factoren een rol pelen bij het ervaren van stress bij verpleegkundigen. Ik vroeg me toen ook af of er een verschil is in de ervaring van werkstress tussen verpleegkundigen die werken met Covid-19-patiënten en verpleegkundigen die niet werken met Covid-19-patiënten”, legt Sno haar onderwerpkeuze uit.

BEKIJK OOK
Groep Filipijnse verpleegsters wordt deze week verwacht in Suriname

Er was besloten om 52 verpleegkundigen per ziekenhuis te benaderen. De vier grootste ziekenhuizen zijn benaderd. In totaal hebben 147 verpleegkundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Uit haar onderzoek is gebleken dat:

– 34.8% geen tot weinig stress, 54.3% matige stress en 10.9% veel stress. Het percentage verpleegkundigen met stress kan dus worden genoteerd als 65.2%.

– geen verschil in het ervaren van werkstress tussen verpleegkundigen die werken met Covid-19 patiënten en verpleegkundigen die niet werken met Covid-19 patiënten, terwijl er wel een verschil is gevonden bij andere studies in het buitenland (Alshekaili et al., 2020; Said et al.,2020; Villar et al., 2020).

– werkuren vanaf de Covid-19-pandemie beïnvloed het ervaren van stress statistisch significant.