fbpx

Onderzoek Stichting Lobi: Jongeren willen het liefst met hun ouders praten over seks

GFC NIEUWS- Jongeren willen liever informatie over seksualiteit van hun ouders krijgen in plaats van andere bronnen, omdat ze geloven dat deze hun het beste advies zullen geven.
Dit blijkt uit een focusgroep onderzoek dat is gedaan door Stichting Lobi Health Center waarvan de stichting en haar jongerenarm de Youth Advocacy Movement Suriname (YAM) de bevindingen in het kader van 12 augustus, Internationale dag van de Jeugd onder het thema ‘Jongerenbetrokkenheid voor mondiale actie’, bekend maken om extra aandacht te vragen voor jongeren.
Problemen
Jongeren zullen de wereld van morgen vormgeven, het is daarom absoluut noodzakelijk om speciale aandacht te besteden aan hun betrokkenheid, hun gezondheid in het algemeen en aan hun seksuele en reproductieve gezondheid. Jongeren hebben het niet gemakkelijk, vooral dit jaar zijn jongeren geconfronteerd met een pandemie die hun leven geheel heeft veranderd. Sommigen, leven in angst, ervaren stress in huiselijke sfeer, zijn zelf ziek geweest, hebben familie zien ziek worden of zelfs kwijtgeraakt.
Er zijn belangrijke behoeften die jongeren hebben of problemen waarmee ze te maken hebben zoals gebrek aan onderwijs, sport, recreatie en gezondheid. Dat betekent dat jongeren niet volop gebruik kunnen maken van hun rechten. Jongeren maken zich vooral zorgen om waar en bij wie zij terecht kunnen voor informatie en hulp op het gebied van seksualiteit en alles wat te maken heeft met voortplanting/kinderen krijgen ook wel seksuele en reproductieve gezondheid genoemd.
Uit het focusgroep onderzoek dat in oktober en november 2019 onder 155 jongeren tussen 11 en 25 jaar op 10 voortgezet lagere, – middelbare scholen en jongerengroepen in Paramaribo, Wanica en Commewijne is gedaan, kwam onder anderen naar voren dat jongeren voor informatie over seksualiteit vooral afhankelijk zijn van (online) media en vrienden, wat het risico op onjuiste informatie verhoogd.
Hoewel de respondenten verklaarden dat ze bang waren om in verlegenheid gebracht te worden, krijgen ze toch het liefst informatie over seksualiteit, gevoelens en voorbehoedsmiddelgebruik van hun ouders in plaats van andere bronnen, omdat ze hun ouders vertrouwen en geloven dat ze hen het beste advies zouden geven, en de enigen zijn die altijd het beste met hen voor hebben. Echter ervaren jongeren dat ouders zich niet op hun gemak voelen om over seksualiteit met hun kinderen te praten.
Leraren en huisartsen worden niet als betrouwbaar beschouwd, omdat deze hun privacy zouden kunnen schenden door met de ouders te bespreken wat hen was toevertrouwd. Ook schamen zij zich om instellingen als Lobi te bezoeken, omdat vrienden of mensen die Lobi bezoeken zullen denken dat ze hiv hebben en dat zorgverleners een oordelende houding tegenover hen kunnen hebben.
Jongeren willen kosteloos, in anonimiteit en op jeugdvriendelijke wijze seksuele reproductieve diensten krijgen. Toegang van jongeren tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten wordt belemmerd door angst voor afkeuring van gezondheidswerkers en ouders.
Volgens Mahalia Breidel Coördinator Educatie en Training bij Stichting Lobi Health Center is “toegang tot, gebruik van voorbehoedsmiddelen en educatie daarover een seksueel en reproductief recht waar ook jongeren aanspraak op maken. Ze dienen daarin ook begeleid worden om goede keuzen te maken zonder vooroordelen”
Participatie
Dit jaar worden de manieren waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, nationale en multilaterale instellingen en processen verrijkt alsook ervaringen hoe hun vertegenwoordiging en betrokkenheid aanzienlijk kan worden versterkt benadrukt.
“Jongeren worden nog te vaak uitgesloten of pour la forme uitgenodigd,” zegt Joey Lansdorf van de YAM hij moedigt jongeren aan hun stem te laten horen, en als er geen plek aan tafel is, een eigen stoel mee te nemen.
De Stichting die jongeren ziet vertegenwoordigd op het niveau van bestuur, management, personeel en bij haar klanten, ziet als eerste stap betrokkenheid van jongeren beginnen bij jongeren, hun opvoeders en verzorgers. Jongeren en hun ouders zijn bij Lobi terecht voor advies, informatie en counseling over hun seksuele en reproductieve gezondheid.
De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een film welke in het kader van internationale dag van de jeugd wordt gelanceerd om deze gesprekken voort te zetten.

BEKIJK OOK
Officiële ingebruikname praktijklokalen op STS Nickerie