fbpx

Onderzoek standbeeld pater Donders

De gemeente Tilburg laat onderzoek doen naar het standbeeld van pater Petrus Donders uit 1926.

Dit naar aanleiding van een verhitte discussie vorig jaar en recente raadsvragen hierover. Salliant: bij de heropening van de St.-Petrus en Pauluskathedraal in 2010 pleitte Jozef Brahim nog voor een kopie van dit standbeeld op het voorplein.

De gemeenteraad wil graag weten wat het beeld precies verbeeldt, hoe het tot stand is gekomen en hoe het geplaatst kan worden in de context van haar tijd. Staat het beeld voor barmhartigheid of voor onderdrukking?

In antwoord daarop kondigt het College nader onderzoek aan om het erfgoedobject op goede manieren te kunnen duiden. In samenwerking met de Universiteit van Tilburg en het Stadsmuseum wordt gekeken welke onderzoeksvragen hierbij relevant zijn en hoe die te onderzoeken zijn.

Kennis over de context van het beeld is van belang voor het bepalen van een vervolgtraject.

BEKIJK OOK
Verkoop Rosebel Gold Mines aan Chinese Zijin gefinaliseerd

De gemeente laat de vraag vooralsnog open wat te doen met het standbeeld en ook in hoeverre een stadsbrede dialoog nodig is of dat een project van erfgoededucatie volstaat.

Het standbeeld van de Nederlandse priester Petrus Norbertus Donders – Peerke voor zijn bewonderaars – staat sinds 1926 in het Tilburgse park.

Donders werd na zijn werk onder melaatsen in de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname in 1982 zalig verklaard omdat in 1929, 42 jaar na zijn overlijden, op zijn voorspraak een kind zou zijn genezen van botkanker.

Het gewraakte beeld toont Peerke met geheven kruis, die een knielende zwarte de hand oplegt. En daar wringt wat de tegenstanders betreft de schoen.