Onderzoek naar hardnekkige beschuldigingen over inspecteur-generaal Arbeidsinspectie

De minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, heeft schriftelijk de procureur-generaal gevraagd een onderzoek in te stellen naar de hardnekkige beschuldigingen die onlangs op sociale media worden geuit aan het adres van de waarnemend inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie.

Tegelijkertijd heeft de bewindsman betrokken functionaris ontlast van zijn taken totdat uit het onderzoek van de procureur-generaal zal blijken dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Het een en ander is geschied in overleg met betrokkene. De functie wordt nu waargenomen door de directeur van Arbeid, meldt het ministerie in een bericht.

De minister vindt dat diensten en werkarmen van het ministerie vertrouwen moeten genieten bij de samenleving, welke nodig is voor de effectiviteit van de dienstverlening. Hiervoor is onder andere integriteit van elke landsdienaar een fundamentele voorwaarde.

Vooral de diensten Arbeidsinspectie en Werkvergunning Vreemdelingen zijn integriteitsgevoelig en worden daarom met een vergrootglas bekeken.

De minister heeft sedert zijn aantreden op 7 september 2015 intern beleid ontwikkeld op het stuk van integriteit en goed bestuur. Daarom valt binnen het nieuwe organogram van het ministerie ook op dat er een Bureau Integriteit is opgenomen. Dit bureau zal zich sterk maken voor het bevorderen van principes van goed bestuur bij het personeel.

Op landsdienaren die onmaatschappelijk gedrag vertonen wordt strenge tucht toegepast. Daarbij wordt niet uitgesloten dat landsdienaren onherroepelijk zullen worden voorgedragen voor ontslag met inachtneming van de bepalingen in de Personeelswet.

In het geval van de waarnemend inspecteur-generaal wordt gewacht op de bevindingen van de procureur-generaal.(GFC)

Overige berichten