fbpx
Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de cacaocultuur in Suriname weer tot bloei te brengen.

Dit door na te gaan wat de exacte oorzaken in het verleden zijn geweest, die geleid hebben tot het ten gronde gaan van deze cacaocultuur en hoe deze voorkomen kunnen worden, zodat de cacaocultuur weer hersteld kan worden. De cacaoboon is afkomstig van de cacaoboom, welke groeit onder gunstige omstandigheden in het tropisch klimaat.

De voedingsstoffen (stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel, zuurgraad, cec factor) nodig voor de groei van zo’n boom, zorgen ervoor dat de boom gezond groeit. Bij tekorten aan voedingsstoffen in de bodem, dienen er organische of chemische meststoffen te worden toegevoegd aan de bodem, die ervoor zorgen dat de tekorten worden aangevuld tot de geschikte hoeveelheden.

Bij voorkeur organische meststoffen, omdat deze veel meer voordelen met zich meebrengen in vergelijking met anorganische meststoffen. Aan de hand van het bovengenoemde, is er getracht antwoord te geven op de centrale vraag: Hoe kunnen de chemische en organo-chemische eigenschappen in de bodem een bijdrage leveren aan een bloeiende toekomst van de cacaocultuur in Suriname?

In het verleden heeft er een enorme uitbraak van o.a. de krullotenziekte plaatsgevonden, wat resulteerde in een sterke afname van de cacaoproductie. Behalve de ziektes hebben de grote droogten de cacaocultuur ook nadelig beïnvloed. Het gevolg was het uitdrogen van bomen en een tekort aan humusvorming. Dit tekort leidde tot een ondermaat aan voedingsstoffen in de bodem.

Al deze zaken hebben een steentje bijgedragen aan de achteruitgang en verwaarlozing van dergelijke cacaoplantages in Suriname.

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de belangrijkste parameters die zich in de bodem moeten bevinden voor een gezonde groei van de cacaoboom, zijn: de zuurgraad, Stikstof (N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Zwavel (S), CEC factor en het organische stofgehalte. De referentiewaardes zijn voor Mg 0.0045- 0.0075%, Ca 0.236- 0.518%, K 0.0078- 0.0308% Organische C 0.0078- 0.0308% en P 0.0068- 0.0035%.

Tijdens het veldonderzoek is op enkele van de vroegere cacaoplantages in Suriname, t.w. Waterland, Peperpot en Marseille, bodemmonsters (24 per plantage) afgenomen en onderzocht om het lab van PTC zoek.

Het doel van de bodemonderzoek was om na te gaan of er een tekort of overmaat is aan de genoemde voedingsstoffen en welke meststoffen in welke hoeveelheden eventueel toegevoegd dienen te worden voor het normaliseren van de voedingsstoffen tekorten in de cacao bodems.

De analyseresultaten zien er als volgt uit: Plantage Marseille: Mg 0.0476%, Ca 0.0979%, K 0.0512% Organische C 0.129% en P 0.0051%. Plantage Peperpot: Mg 0.0326%, Ca 0.0508%, K 0.109% Organische C -0.285% en P 0.0075%. Plantage Waterland: Mg 0.0578%, Ca 0.0353%, K 0.0506% Organische C -1.901% en P 0.0090%.

Aan de hand van de resultaten hebben de studenten geconcludeerd dat er een tekort is aan de belangrijkste voedingsstoffen in de cacao bodems, welke zorgen voor de gezonde groei van de cacaobomen. Om deze tekorten te normaliseren dienen er organische meststoffen of anorganische meststoffen (bijv. blauw korrel, ureumkorrel) te worden toegevoegd aan de cacao bodems. In overweging tegen elkaar is gebleken dat organische meststoffen veel meer voordelen hebben ten opzichte van anorganische.

Beide dames hebben het project afgesloten met een 8.1. Met dit project kan de overheid mogelijk de productie van cacao in Suriname wederom opstarten. Dit zal zorgen voor meer werkgelegenheid en bij export, deviezen inkomst.

Ondanks de Surinaamse bevolking in de greep was van COVID-19 de afgelopen maanden, heeft het PTC 30 studenten geleverd aan de Surinaamse bevolking. De afstudeerpresentaties vinden plaats in groepen van maximaal 5 personen, waaronder de begeleiders.

De presentaties worden wel gedeeld met het publiek door middel van live streaming via Facebook en het online platform ZOOM. Deze werkwijze zal voorlopig blijvend gehanteerd worden.

Meer nieuws

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.

Nieuwe RvC bij BGVS

GFC NIEUWS- Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft een nieuwe raad van commissarissen (RvC).

“Suriname staat er als land”

GFC NIEUWS- “Sommigen zeggen dat ons land 45 jaar heeft verkwist. Anderen spreken van verloren dromen. Ik zie dat anders. Ik zie een land dat…

5 nieuwe coronagevallen genoteerd

GFC NIEUWS- 5 personen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Deze gevallen deden zich voor in Paramaribo (2), Wanica (2) en Para (1)

Lijk 19-jarige visser aangespoeld

GFC NIEUWS- Het ontzielde lichaam van de ongeveer 19-jarige visser Ulrick France is in de vroege ochtend van 23 november nabij de steiger aan de…

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.

Geslaagde Independence Day Run 2020

GFC NIEUWS- Nadat al vroeg in het jaar duidelijk werd dat de Srefidensi Marathon dit jaar geen voortgang zou vinden heeft een aantal hardlopers het…