fbpx

Onderzoek geloofsbrieven DNA-leden gaande (update)

GFC NIEUWS- Rond 12.45 uur startte vanmiddag een Buitengewone Openbare Vergadering (BOV), waarin het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen leden plaatsvindt en hun eventuele toelating tot De Nationale Assemblee.
De fungerend voorzitter, Soewarto Moestadja, benoemde volgens het Reglement van Orde twee commissies voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de gekozen leden.
Voor het onderzoek van de geloofsbrieven zijn de gekozen leden in drie groepen verdeeld. Commissie I onderzoekt de geloofsbrieven van de leden van groep I en III en Commissie II de geloofsbrieven van de leden van groep II.
Pas als de geloofsbrieven goed bevonden zijn, worden de be√ędigde personen toegelaten tot lid van De Nationale Assemblee. De nieuwe leden worden dan naar hun plaats in DNA begeleid.
De twee commissies worden ontbonden onder dankzegging voor de verrichtte werkzaamheden.
Vervolgens zal de akte van Sluiting van de zittingsperiode van De Nationale Assemblee en opening van de nieuwe zittingsperiode worden voorgelezen door de griffier.
Als alle leden zich kunnen verenigen met hetgeen in de akte is vervat, wordt de vorige zittingsperiode gesloten en de nieuwe zittingsperiode geopend.
Daarna volgt er een schorsing van de vergadering in verband met infrastructuur voor het stembureau en kan de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van DNA aanvangen.
Rond 14.15 uur waren alle geloofsbrieven gecontroleerd en goedgekeurd. Hierna werden de gekozen leden toegelaten tot DNA.

OOK INTERESSANT
Wervelende dans- zangoptredens en boekoverhandigingen tijdens Apravasi Milan