Onderwijzers Alabama slaan er elke vier minuten op los

Anno 2016 is het in Amerika op scholen nog steeds de normaalste zaak van de wereld om kinderen van langs te geven met peddels.

In 19 staten zijn lijfstraffen toegestaan. Hiervan heeft Alabama het hoogste slaggemiddelde. De Alabama Enquirer rekende uit dat elke vier minuten een leerling geslagen wordt.

In 1977 bepaalde het Hooggerechtshof dat op openbare scholen geslagen mag worden. Vele generaties zijn daarom opgegroeid met de roede.

Volgens UNICEF verminderen de kansen op succes bij leerlingen die op school worden geslagen. In een onderzoek concludeert UNICEF dat lijfstraffen “de voorloper zijn van depressie, ongelukkigheid en angst.”

Slaan brengt de verkeerde boodschap over, zegt het Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children: “In plaats van bij kinderen de behoefte en motivatie te ontwikkelen om zich uit eigen beweging goed te gedragen, leren lijfstraffen de kinderen dat het verstandig is niet betrapt te worden.”

“In plaats van zich een volgende keer goed te gedragen, zal het kind het ongewenste gedrag herhalen en strategieën toepassen om te voorkomen dat het wordt gepakt.”

Overige berichten