fbpx

Onderwijzeressen in Suriname moeten zelf weer naar school omdat ze onderontwikkeld zijn

INGEZONDEN- Veel leerkrachten in Suriname hebben een groot probleem. In ieder geval de meesten van hen zijn zeer slecht ontwikkeld en weten geen antwoord te geven op de meest eenvoudige vragen.

Er is duidelijk een gebrek aan specifieke, algemene en wereldkennis bij het merendeel.

Wij zijn helaas in een situatie terecht gekomen waarin het helemaal niet meer aanvaardbaar is om deze steeds groter wordende groep onderwijsgevenden nog les te laten geven aan onze kinderen.

Het algemene ontwikkelingsniveau van een aanzienlijk deel binnen de Surinaamse samenleving is in de loop der jaren al naar een recorddieptepunt beland.

Die tendens zal zich voortzetten indien er niet acuut wordt ingegrepen door de huidige beleidsbepalers.

Zij moeten er voor waken dat wij als maatschappij niet verder afdalen, want dat zal nog grotere gevolgen hebben voor de economische achteruitgang van Suriname.

Met een onderontwikkeld en/of laaggeschoold  volk is de kans op economische ontplooiing minimaal.

Tijdens gesprekken die ik frequent voer met leerkrachten valt het op dat veel van hen de Nederlandse taal niet eens machtig zijn. Hoe is het mogelijk dat ze niet eens de juiste lidwoorden weten te gebruiken tijdens deze conversaties?

BEKIJK OOK
Santokhi heeft gelijk, je kunt een ander niet ongestraft beschuldigen en beschadigen

Nog minder hebben ze een redelijke vocabulaire. Bovendien hebben ze moeite om zinnen in de Nederlandse taal goed te formuleren. Dat zegt al veel!

Ook over het actuele wereldgebeuren zijn ze niet of nauwelijks geïnformeerd omdat ze zich veelal bezighouden met onbenullige zaken op sociale media.

Ze staan vaak met hun mond vol tanden wanneer ik ze zeer eenvoudige vragen stel.

In plaats van het internet te gebruiken voor kennisverrijking, wordt te veel gekozen voor filmpjes met allerlei dansjes en andere flauwekul.

Het is jammer dat er geconcludeerd moet worden dat veel lesgevende personen in Suriname zelf weer plaats moeten nemen in de schoolbanken.

Van mij krijgt een goeddeels, uiteraard zijn er ook uitzonderingen, een brevet van onvermogen.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Foto ter illustratie.