fbpx

Onderwijsminister wil aantal zorgcoördinatoren versneld vermeerderen

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, wil dat het aantal zorgcoördinatoren in het onderwijs versneld wordt vermeerderd. Hij heeft daartoe de opdracht aan de afdeling Begeleiding gegeven om in samenwerking met andere personen en diensten het leerplan uit te voeren.

De afdeling Begeleiding zal hierbij in wetenschappelijk-onderwijskundige zin worden ondersteund door het Institute of Graduate Studies (IGSR) van de Universiteit van Suriname.

De Zorgcoördinatoren (Zoco’s) zijn samen met de schoolleider en het team verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg in de school In 2008 is de afdeling Begeleiding, met ondersteuning van het VVOB gestart met het project zorgcoördinatie op de scholen.

In elke onderwijsproces zijn er leerlingen die om verschillende redenen minder goed dan andere leerlingen, meekunnen in het onderwijs. De zorgcoördinator zal samen met de leerkracht nagaan wat er precies aan de hand is en wat er hieraan gedaan kan worden. De Zoco’s coördineren alle extra zorg op de school. Hierbij zullen ze moeten samenwerken met allerlei instanties die kunnen bijdragen aan een oplossing voor de gesignaleerde problemen.

OOK INTERESSANT
Nog twee leden roversbende opgepakt voor aanrijden en beroven slachtoffer

De minister heeft besloten dat in ( begin) 2018 de opleiding tot Zoco moet starten. Daartoe zal de afdeling Begeleiding beginnen met de werving en selectie in samenwerking met andere diensten van het ministerie.(GFC)