fbpx

Onderwijsminister Marie Levens ingenomen met VIDS-publicaties

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft deze week drie publicaties van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) in ontvangst genomen.

Het betreft het ‘Baseline rapport over de situatie van Inheemse volken in Suriname’, ‘Inheemsen aan de Corantijn, 1900 voor Chr. – 1900 na Chr.

De historische Inheemse bewoning van de Corantijnrivier in West-Suriname’ en ‘Archiefonderzoek naar historische en eigentijdse bronnen over de Kari’na en Lokono aan de Beneden-Marowijnerivier in Suriname’.

Fungerend directeur Cylene France van Bureau VIDS bood deze rapporten aan de minister. Dit is onderdeel van een reeks van bezoeken die VIDS brengt aan ministers, waarbij verschillende publicaties worden overhandigd.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: ‘Kinderen die worden geslagen door ouders minder intelligent’

Behalve de rapporten reikte France de onderwijs minister een VIDS-tas aan waarop de MoHanA-regels zijn uitgebeeld en een T-shirt van VIDS met de slogan “Lespeki Gi Wi Leti, Fu Dati Wi E Feti”.

France deelde de minister mee dat het ‘Baselinerapport over de situatie van Inheemse volken in Suriname’ de sociaaleconomische situatie van Inheemsen weergeeft in relatie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDGs).

De studie is gedaan in 14 Inheemse dorpen. Ook wees France op het belang van de twee overige publicaties die gaan over de archiefonderzoeken in twee Inheemse gebieden in Oost- en West-Suriname.

“We onderbouwen met onze historische bronnen de case met betrekking tot de juridische erkenning van onze grondenrechten”, benadrukte France.

Minister Levens was ingenomen met de publicaties van VIDS. “Ik ben blij met het materiaal, omdat ik van feiten houd”, zei de minister. Zij vroeg naar informatie over het grondenrechtenproces.

OOK INTERESSANT
Readytex Art Gallery doet met 15 kunstenaars aan Atlantic World Art Fair 2023

France gaf de minister aan dat de conceptwet aangaande het grondenrechtenvraagstuk op het bord is van De Nationale Assemblee (DNA).

Marinus Bee, voorzitter van DNA, heeft tijdens een gesprek met VIDS in november toegezegd dat de wet na een samen met VIDS te houden grondenrechtenworkshop in januari behandeld wordt in een openbare vergadering. Daarnaast is de minister op haar vraag geïnformeerd over hoe Inheemsen de omvang van hun gebieden bepalen.

Los van het onderwerp over grondenrechten, gaf de minister aan dat er momenteel twee lagere scholen worden gebouwd in de Trio-dorpen Amatopo en Coeroeni in het verre binnenland in samenwerking met lokale mensen en de organisatie Green Growth. Er zullen lessen worden verzorgd in de Trio-taal en tegelijkertijd zal het Nederlands gegeven worden als een vreemde taal.

“Als je in Paramaribo het Nederlands leert, hoor je de taal ook over straat, waardoor het een tweede taal kan zijn. Maar als je het nergens hoort in de dorpen, is het Nederlands een vreemde taal. De Nationale Taalraad voor Suriname zal helpen aan de soepele overgang naar het Nederlands in deze Trio-dorpen”, zei Levens.

Tijdens het gesprek met de minister waren ook aanwezig leden van de taskforce voor het binnenland van MinOWC, namelijk Olten van Genderen, Patricia Daniël en Channa Kiba.