fbpx

Onderwijsminister Lilian Ferrier Ontvangt ambassadeur Azerbaijan

De ambassadeur van Azerbaija, Elkhan Polukhov, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier. Het doel van dit bezoek is een samenwerking tussen deze twee landen op het gebied van onderwijs, waarbij studenten van Suriname de gelegenheid zal worden geboden om in Azerbaijan te studeren.

De beurzen zullen onder meer de gelegenheid bieden te studeren op het gebied van olieraffinaderijen, kunst, architectuur, toerisme en management. Allemaal gebieden waarover wij nog geen internationale samenwerking hebben.

Azerbaijan is een moslimland vlak bij Turkije. In dit land staat onderwijs op de derde plaats op de begroting. Op de eerste plaats staat gezondheid en op de tweede plaats defensie. Dezelfde prioriteiten heeft Suriname ook. De studenten die daar naartoe zullen trekken, zullen 6 maanden eerst de taal moeten leren, voordat zij hun studie zullen starten.

Ambassadeur Polukhov is zelf ook professor aan de universiteit en vindt het belangrijk dat je als land een goede internationale samenwerking moet hebben. Als klein land, omringt door grote landen, moet je integreren en iets te bieden hebben, wil je van belang zijn in deze wereld. Hoe meer vriendschapsrelaties je kan sluiten, hoe meer posities je kan innemen in deze wereld.

BEKIJK OOK
Kinderen Coeroeni binnenkort voor het eerst naar school

Hij vergelijkt zijn land met Suriname, dat ook zo klein is. Elke student die naar zijn land gaat en profiteert van wat er in dat land is, is een ambassadeur. De ambassadeur zegt dat wij als klein land juist goed kunnen bijdragen aan wereldvrede. Een van de overeenkomsten is de visie die deze twee landen gemeen hebben maar ook het vriendschappelijk omgaan met elkaar. Polukhov zegt: als je niet bent opgevoed, kun je gemanipuleerd worden. Daarom vindt hij het onderwijs zo belangrijk.

Minister Ferrier vindt dat studenten naar andere landen moeten trekken die niet zo bekend zijn, en het wereldgebeuren met anderen moeten delen. Niet iedereen hoeft naar hetzelfde land te trekken voor studie. Azerbaijan heeft nogal veel overeenkomsten met ons land, vooral ook op het gebied van openheid en vriendschap.

De minister zal er nu al werk van maken om de studenten die deze ambitie hebben, te promoten en te selecteren, zodat ze tijdig ter plaatse zijn om met hun studie te beginnen en de taal ook beheersen. De beurzen zijn op Bachelor- en Masterniveau.