Onderwijsminister licht nieuw onderwijsstructuur toe, GLO-toets komt niet terug

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Henry Ori van Onderwijs Wetenschap en Cultuur in Suriname heeft een presentatie gehouden over de vernieuwingen binnen het onderwijs en de assessmentprocedure.

Het gaat erom dat het systematisch documenteren van gegevens over de leerstof van leerjaar tien binnen de nieuwe structuur van het onderwijs, worden verbeterd

De minister geeft aan dat met de nieuwe structuur men probeert een aantal vernieuwingen in te zetten welke in het belang zijn van het kind. Die vernieuwingen hebben te maken met een nieuwe basisschoolgedachte, waarbij er gesproken wordt over tien klassen.

Bekend zijn de eerste tot de achtste klas en de twee klassen kleuterklas. Wat er nieuw bij komt zijn de laatste twee klassen, negen en tien. Klas één tot en met acht is een verzameling van wat we kennen als kleuter- en lager onderwijs en de klassen negen en tien kunnen worden vergeleken met middelschoolklasse één en twee.

De vroegere GLO-toets waar mensen mee opgegroeid zijn, leverde behoorlijk wat problemen waarbij jonge kinderen uit het systeem vielen.

“Het onderwijssysteem moest dus enigszins op maat gemaakt worden door erop te letten dat kinderen niet meer blijven zitten en ze meer kansen hebben om in het systeem te blijven door ondersteuning van extra lessen en ook de individuele leerlingen. En dat zien we dus meer gebeuren in het nieuwe systeem die we nu hebben”, verklaart de Onderwijsminister.

OOK INTERESSANT
Nederlandse Surinamer probeert oplichtingsbingospel in Paramaribo te introduceren

Klasse 9 en 10 wordt nagegaan of een kind inderdaad geschikt is voor algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs. Daar is dus de mogelijkheid gegeven om het curriculum enigszins te verruimen met beroeps oriënterende vakken.

Bij MULO is het zo dat er beroeps oriënterende vakken zijn toegevoegd. Bij het LBO is het dan juist zo dat meer algemeen vormende vakken worden benaderd.

In de 10e klas doen de leerlingen een soort examen dat meer gericht om te diagnosticeren of een kind meer beroepsvormend is georiënteerd of als het kind meer algemeen vormend georiënteerd is. Dit examen is vergelijkbaar met het belangrijke meetmoment van de 8e klas, vergelijkbaar met GLO.

Er is een procedure ontwikkeld waarop de school waarbij de ouders en het kind in dialoog met elkaar gaan treden over de resultaten van het assessment van het individuele kind.

Dit bepaalt hoe het elfde leerjaar eruit gaat zien voor het kind. Hiervoor is een assessment uitgewerkt en door het examenbureau middels een training verzorgd aan verschillende scholen.

Volgens de bewindsman is dit goed gegaan, “Nu is het een kwestie van hoe gaat de school, directie, leerkrachten samen met de ouders en het kind de resultaten van het individuele kind interpreteren. En welk advies daar uitrolt”, aldus de minister.

OOK INTERESSANT
OGA ondersteunt “Wereld schoonmaakdag”