fbpx

Onderwijsminister legt focus op technologie en beroepsonderwijs

“Mijn prioriteit is altijd geweest de ontwikkeling van onze jonge mensen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dat betekent dat je aan jonge mensen, eigenlijk vanaf de geboorte, alle kansen moet geven om zich goed te ontwikkelen, door ze te stimuleren, door alles te doen wat ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen, zodat we inderdaad een kritische, productieve, bewuste bevolking kunnen krijgen”, zegt Onderwijsminister Lilian Ferrier.

Onlangs is de wet Suriname National Training Authority (SNTA) aangenomen in het parlement. Dit is een apart lichaam dat zich bezig gaat houden met de kwaliteitsstandaarden van trainingen en bepaalde beroepen in de technische richting, zodat dit ook aansluit bij onze regio.

Wat het onderwijs betreft heeft dit orgaan een adviserende rol met betrekking tot technische en de beroepssector, welke beroepsrichtingen de markt vraagt, zodat daarop ingespeeld kan worden.

In het kader van meer kansen voor jongeren wil het ministerie het technisch onderwijs aantrekkelijk maken voor kinderen door ze op jonge leeftijd daar kennis mee te laten maken.

BEKIJK OOK
Filipijnse verpleegkundigen versterken NICU-afdeling AZP

Het stigma dat men op het lager beroepsonderwijs (LBO) heeft gelegd, moet helemaal veranderen. Juist de beroepsrichting is belangrijk, omdat wij de vaktechnische mensen broodnodig hebben. ICT vervult bijvoorbeeld een keyrol in de maatschappij.

SNTA is dus bezig met de bedrijvensector, maar heeft een uitvloeisel naar het onderwijs waaraan wij heel hard trekken en investeren in het beroepsonderwijs.

Behalve BEIP 1, is er ook een Onderwijslening met de Islamic Development Bank en dat is om op VOJ-niveau te bouwen. Er komen hubs in 8 gebieden in Suriname, waarbij de voorziening komt voor het beroep technisch onderwijs in het specifiek gebied.

In dat verband is gepland een onderwijsdialoog, zodat we met zijn allen bewust kunnen worden dat het anders moet, we leven in de 20e eeuw, technologie heeft een heel andere plaats dan vroeger, zo ook het beroepsonderwijs. Wij zullen alles anders moeten aanpakken.