“Onderwijsgevenden hebben geen bevoorrechte positie”

Het is niet zo dat de onderwijsgevenden een bevoorrechte positie hebben. De regering heeft aandacht voor alle groepen in de samenleving. Met betrekking tot het onderwijs heeft de president van de Republiek Suriname, het belang daarvan vaker geaccentueerd voor de ontwikkeling van het land.

Om het onderwijsproces te verbeteren moeten de leerkrachten ook in de positie gebracht worden om die zware taak uit te voeren. Dit zei raadsadviseur Eddy Jozefzoon tijdens de persconferentie over het resultaat van de gesprekken met de onderwijsvakbonden en het VOS – directeurenberaad.

Jozefzoon ging in op de vraag of de regering de onderwijsgevenden niet bevoorrecht en daardoor de overige ambtenaren mogelijk ontevreden worden. De raadsadviseur zegt dat er ook andere strategische groepen zijn zoals de verpleegkundigen waar de regering aandacht voor heeft. Hij zegt het belang van de andere groepen niet te onderschatten.

Volgens de raadsadviseur is het verzoek vanuit het onderwijsveld om de problemen op te lossen, door de regering in het belang van de kinderen en het totale onderwijs gedaan. Vicepresident Ashwin Adhin gaf aan dat er ook met de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) gesproken wordt. Volgens hem is er reeds een hele matrix ontwikkeld met maatregelen.(GFC)

Overige berichten