fbpx

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen.
In bredere zin zal ons onderwijs zich hervormen om meer gericht onderwijs te geven, die de kans op een baan vergroten. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi meegedeeld tijdens zijn Jaarrede.
Het staatshoofd zegt dat er meer doorstroming en een harmonisatie van het algemeen vormend onderwijs, met het beroepsonderwijs komt. “Via gedegen onderwijs – dat goed is afgestemd op de arbeidsmarkt – zullen studenten een betere kans op passend werk krijgen. Het gaat hier om de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt. Daar wordt reeds op ingespeeld met name door de hervormingen van het beroepsonderwijs.”
“De COVID-19-situatie vergt vrij ingrijpende veranderingen voor het hele onderwijsproces, zodat het komend schooljaar, er heel anders uit zal zien. Op de scholen zullen goede voorzieningen komen met betrekking tot de hygiëne”, aldus het staatshoofd.
Ook zal de omvang van de klassen worden aangepast en veelal gehalveerd, waardoor niet alle leerlingen of studenten er meer in passen. Er zullen alternatieve oplossingen gevonden moeten worden, die door het ministerie apart zullen worden doorgegeven aan de samenleving, zegt de president.
De regering gaat zich in het begrotingsjaar ook inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het binnenland. “De kwaliteit van het voornamelijk lager onderwijs, in het binnenland, laat al vele jaren te wensen over. Essentieel daarbij is de kwaliteit van het onderwijzend personeel,” benadrukte de president.
De president heeft zich misnoegend geuit over de nucleuscentra op Albina en Brokopondo, die bedoeld waren om het niveau van de leerkrachten in het binnenland op te trekken. Deze zijn nauwelijks ingezet en zullen beter worden benut. Ook het Bureau Onderwijs Binnenland wordt weer operationeel gemaakt.
Verder heeft het staatshoofd aangegeven dat er in 2021 een groot scholencomplex opgezet zal worden in Para en Moengo, die vooral bedoeld is voor leerlingen uit Brokopondo en het binnenland. Het betreft in dit geval een school voor VOJ, VOS en Beroepsonderwijs. Daarbij is voorzien in een studentencomplex, waar studenten uit de binnenlandse districten kunnen verblijven.
De president zegt dat er voor het beroepsonderwijs praktijkcentra in Atjoni, Brokopondo en Apoera in gebruik zullen worden genomen. Ook zullen er meer leerkrachten woningen in het binnenland gebouwd worden.

BEKIJK OOK
Aanleiding actie personeel SZF niet bekend bij directie