Onderwijs: schooljaar afsluiten op basis van eerste en tweede kwartaal

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft tijdens een Zoompersconferentie vandaag overgangsnormen gepresenteerd voor het schooljaar 2020/2021.

“Als ministerie hebben wij het geloof dat wij het kunnen, omdat u met ons samenwerkt. Samen zullen we het schooljaar goed afsluiten”. De minister zegt dat er met hoge prioriteit ernaar gestreefd wordt om het onderwijsproces wederom fysiek op te starten.

De minister heeft aangegeven dat het schooljaar op basis van het eerste en tweede kwartaal wordt afgesloten. De focus zal bij de toetsing liggen op de basisvakken.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Binnenkort worden kinderen vanaf 12 jaar geprikt, in latere fase die vanaf 5 jaar

Bij de basisschool zijn deze rekenen en taal. Voor de Mulo zijn de basisvakken Nederlands en Engels. Daar tellen ook de basisvakken als wiskunde en natuurkunde mee. Voor VWO en Havo zijn de basisvakken Nederlands en Engels. Ook de richtingsvakken zullen worden meegenomen.

Minister Levens benadrukt dat alleen de werkelijk behandelde leerstof zal worden getoetst. Er zullen alternatieve toetsingsvormen worden toegepast.”

Op de lagere school gaat men naar de volgende klas met een observatieformulier, rubric (toetsingsformulier criteria) en voortgangsrapport, waarbij zal worden omschreven waarom leerlingen met bepaalde cijfers overgaan.”

Voor de muloschool is er een rapport met overgangsnormen. Voor eindexamenklassen wordt het eindexamen meegenomen. Bij Havo en vwo wordt de afsluitende toets meegenomen bij de beoordeling.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: 2-jarig extreem slim meisje schrijft geschiedenis: heeft IQ van 146

Onlinelessen hebben niet alle leerlingen bereikt, vandaar dat er in samenspraak met de scholen de daadwerkelijke behandelde leerstof tot en met het tweede kwartaal getoetst zal worden.

Het streven is dus wel om bij heropening van de scholen de materie van het derde kwartaal alsnog over te brengen aan de scholieren.

De minister zegt vervolgens dat stilstaan binnen het onderwijsproces geen optie is, want anders ontstaat er een verstopping. Vandaar dat de leerlingen automatisch doorstromen naar het volgend leerjaar.

De bewindsvrouw heeft zich lovend geuit over de inzet van scholieren, ouders en de leerkrachten, gedurende deze uitdagende tijd. Zij drukt iedere student op het hart alle mogelijkheden te benutten om te blijven studeren. Ook al moet dat op een eigen tempo.

Minister Levens sloot af door de leerkrachten, ouders en schoolgaanden hoop en moed in te spreken.

Overige berichten