Onderwijs moet hoge prioriteit blijven genieten

Tijdens de derde- tevens slotdag van de Nationale Dialoog vrijdag over de toekomst van het onderwijs is wederom gebleken hoe belangrijk deze sector is.

Onderwijs zal hoge prioriteit blijven, zegt inleider Ivan Fernald oud-minister, tevens oud-directeur van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO). Momenteel is hij parttime docent op het IOL.

Fernald verzorgde tijdens de laatste dag van de dialoog een inleiding over de Transformatie en Institutionele Versterking van het Onderwijsapparaat.

Volgens hem is institutionele versterking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur noodzakelijk.

Het binnenland is een stimuleringsgebied waar de toegankelijkheid voor het onderwijs moet worden vergroot. De docent geeft verder aan dat de kwaliteit van leraren moet worden verhoogd. Hij pleit voor het instellen van een ‘’Planbureau Ontwikkeling’’, voor het maken van strategische beleidsanalysen op het gebied van onderwijs, cultuurontwikkeling en wetenschap.

Fernald haalde verder aan dat het in het leven roepen van een Strategisch Nationaal Onderwijsraad (SNOR) ook zal bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Waar ook naar gekeken moet worden is het houden van gestructureerd overleg met stakeholders, kwaliteitscontrole en het doorbreken van centralisme in het onderwijs, als te zijn hoognodige veranderingen.

Henry Orie, ook deskundige op het onderwijsvlak, gaf aan dat de aangekondigde aanpassing van de onderwijswetgeving niet als de redding alleen moet worden gezien. Hij vindt frequent dialoog met alle actoren van cruciaal belang om de doelen die gesteld zijn te halen.

Het Surinaams onderwijs heeft naar zijn zeggen vier veranderingen nodig: creëren van draagvlak voor de missie van het onderwijs, jongeren moeten begeleid worden naar werk en als volwaardige burger deel uit laten maken van de samenleving. Het onderwijs moet niet alleen de benodigde kennis, vaardigheden en ervaringen meegeven maar ook de talenten van alle leerlingen tot bloei laten komen.

Het onderwijs moet verder anders georganiseerd worden en de organisatie om de sector heen moet ook anders ingericht worden, waarbij het behapbaar moet zijn voor de beleidsmakers, schoolleiders, leraren en leerlingen en tegelijk betaalbaar voor de samenleving.

Orie ziet ook graag dat er een cultuurverandering gerealiseerd wordt, waarbij elke belanghebbende elkaar durft aan te kijken en aangeeft wat moet worden veranderd.

Milton Top, lerarenopleider bij het IOL en hoofd van de afdeling Inspectie, sprak over empowerment van leerkrachten, leerlingen en ouders.

In de 21ste eeuw zal de rol van het inspectieapparaat anders moeten zijn dan voorheen. De inspectie zal leerkrachten moeten empoweren om zelfs beslissingen te kunnen nemen in diverse omstandigheden.