fbpx

Ondertekening sponsorovereenkomst Su Aid en Staatsolie

Stichting Su Aid heeft in 2018 met de ‘Mek Wi Ala Gi Wan Dala’ campagne ruim SRD 1.108.361,82 opgehaald voor de renovatie van het gebouw van de Stichting Voor het Kind (Stivoki).

Staatsolie N.V. was de grootste donateur, en zegde bij de afsluiting van de campagne, op vrijdag 21 december 2018, SRD 470.000,- toe, met de overhandiging van een symbolische cheque.

Op dinsdag 23 april vond ten kantore van Staatsolie, de ondertekening plaats van de overeenkomst. Met de ondertekening, kan op korte termijn een aanvang worden gemaakt met de renovatie van het gebouw van de Stichting Voor het Kind.

BEKIJK OOK
Petronas Suriname doneert patiëntenmonitoringssysteem aan 's Lands Hospitaal

De overeenkomst tussen Stichting Su Aid en Staatsolie is in onderling overleg tot stand gekomen en conform de richtlijnen die het bedrijf hanteert bij soortgelijke donaties. Dat houdt in deze in, dat het toegezegde bedrag niet in één keer op de rekening van Stichting Su Aid wordt overgemaakt.

Overmakingen vinden plaats naar gelang de renovatiewerkzaamheden bij Stivoki vorderen, op basis van facturen van de aannemer en goedkeuring van de directievoerder.

Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen om op korte termijn het startsein te geven voor de daadwerkelijke renovatie van Su Aid.