Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Israël Agro Business

Op het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Kenya Pansa, een samenwerkingsovereenkomst getekend met Israël Agro Business. Tijdens deze ondertekening dinsdag hebben de dc’s van Marowijne en Sipaliwini respectievelijk Freddy Daniel en Margaretha Malontie, eveneens een MoU getekend voor hun district. Zij zullen ook een samenwerking aangaan met het bedrijf.

Met de ondertekening van de overeenkomst is het startsein gegeven voor een kassenteeltproject. In de beginfase van het project zal er in kassen met een grote van 1 hectare, tomaten en paprika gepland. Deze zijn bestemd voor export naar de Verenigde Staten (VS).

Israël agro Business zal 80% van de productie afnemen. Pansa vertelt dat dit project vele voordelen voor haar district teweeg zal brengen. Zo wordt er werkgelegenheid gecreëerd voor de gemeenschap in het district en zal er met de export, deviezen het land binnenkomen.

Ook wordt er geïnvesteerd in onze menselijke kapitaal. Er komen trainingen voor de mensen die gaan werken in de kassen op verschillende niveaus. De mensen worden voor een jaar begeleidt door het bedrijf.

“Tijdens de crisis is er opportunity ons pad opgekomen en we hebben onze stoute schoenen aangetrokken. We hebben deze opportunity met beide handen aangegrepen. En we kunnen aangeven en aantonen dat Suriname opbouwen een taak is voor eenieder”, beklemtoont de burgermoeder.

Overige berichten