Ondertekening overeenkomst Kirpalani en AZP voor financiering beddenhuis

GFC NIEUWS- Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en de Kirpalani Stichting hebben maandag een overeenkomst getekend voor de financiering van het beddenhuis van het Suriname Eye Center.

Met deze ondertekening is invulling gegeven aan de noodzakelijke toevoeging van het project.

Kirpalani heeft middels het ondertekenen van deze overeenkomst additionele middelen, in de vorm van een schenking, ter beschikking gesteld voor een bedrag van US$ 150.000.

Het AZP draagt zorg voor het resterend bedrag van US$ 100.000.

Op 14 november 2018 heeft het AZP de overeenkomst getekend met de Bouwbedrijf Kiesel voor het project: Expansie en Rehabilitatie van het van het Suriname Eye Center van het AZP.

Deze ondertekening is voorafgegaan door een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het AZP, Nationale Ontwikkelings Bank (NOB), Rosebel Goldmines en Kirpalani Stichting om de financiering van het project mogelijk te maken.

Al gauw bleek de noodzaak voor het toevoegen van een beddenhuis aan de scope van het project. Door de toevoeging van het beddenhuis is er sprake van een compleet Oogziekenhuis.

De realisatie hiervan was in eerste instantie niet mogelijk vanwege een tekort aan financiële middelen. De totale kosten voor de toevoeging van het beddenhuis bedragen US$ 250.000.

In totaal schenkt Kirpalani US$ 650.000 voor het welslagen van het Suriname Eye center.

Investeren in de gezondheidszorg is nodig vanwege het maatschappelijk belang en de positieve effecten die het heeft op de economie. Daarom stimuleert en ondersteunt Kirpalani deze public private partnership.

Overige berichten