fbpx

Ondertekening overeenkomst donatie 100.000 maskers aan Suriname

GFC NIEUWS- In Beijing, China is een overeenkomst getekend tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Suriname, vertegenwoordigd door de Ambassade in Beijing en The China Foundation for Peace and Development (CFPD), met het oog op de donatie van maskers aan Suriname.
Deze overeenkomst voorziet in de productie, donatie en verzending van 100.000 maskers van het type -Facial masks(3d) for Daily Protection – ten behoeve van de regering van Suriname. Dit project zal uiterlijk mei 2020 moeten zijn voltooid.
De ondertekening van de bedoelde overeenkomst werd verricht door ambassadeur Patty Chen en de Secretaris-Generaal van de CFPD, Xu Jianguo.
Tijdens zijn toespraak wees de Secretaris-Generaal op de achtergrond van voormelde ondertekening, te weten de reeds lang bestaande goede relatie tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname, als voorbeeld voor vriendschap, wederzijdse ondersteuning en samenwerking. Deze hebben het besluit tot donatie van maskers voor regulier gebruik aan Suriname versterkt en versneld.
In haar toespraak wees ambassadeur Chen op het wederzijds belang van onze landen tot gezamenlijke inspanningen in het tegengaan van de verdere verspreiding van COVID-19, een virus dat geen grenzen tussen landen kent, geen verschil tussen continenten en ook geen verschil tussen nationaliteiten. Met de donatie van maskers aan Suriname worden de gezamenlijke inspanningen en het wederzijds belang tot uiting gebracht.
Zij bracht voorts een woord van dank uit aan de Secretaris-Generaal van de CFPD en allen die hebben bijgedragen tot het welslagen van de ondertekening van de overeenkomst.
Inspanningen van de Surinaamse ambassade in de Volksrepubliek China als werkarm van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname in samenwerking met relevante bevriende contacten in Beijing met een hart voor Suriname, hebben de weg geplaveid tot het voorbereiden en aangaan van de voormelde overeenkomst met de CFPD.

BEKIJK OOK
Constitutioneel Hof toetst artikel betreffende huwelijk personen zelfde geslacht