fbpx

Ondertekening EnGenDER projectdocument

GFC NIEUWS- Het Enabling, Gender – Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean (EnGenDER) project wordt aangestuurd vanuit UNDP Barbados en wordt in 9 landen in het Caribbisch gebied uitgevoerd, waaronder Suriname.

Vandaag heeft de ondertekening van het EnGenDER projectdocument plaatsgevonden door de directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto.

Het EnGenDER-project heeft het navolgende tot doel; namelijk het verder integreren van gender equality en een mensenrechten benadering over acties inzake climate change, environment alsook disaster recovery en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven, opdat mannen, vrouwen, jongens alsook meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband.

BEKIJK OOK
PL herdenkt samen met first lady en 'Jawa' parlementariërs van NDP en VHP Javaanse immigratie te Mariënburg

Het werken aan het bewerkstelligen van de gestelde doelen van dit project zal dan geschieden gezamenlijk met de andere verantwoordelijke organisaties voor climate change, environment en disaster recovery alsook met toegewijde ondersteuning vanuit de UNDP Suriname.

De projectcoördinatie zal vallen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken m.n. het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), omdat het om een milieuproject gaat met een duidelijke gender insteek.

Het BGA als stakeholder zal het gender gedeelte in Suriname substantieel aansturen, in afstemming met UNWomen die ondersteuning biedt op regionaal niveau aan de Project Management Unit in Barbados.