Ondersteuning Mytylschool en O.S. Kampong Baru voor aanleggen moestuinen

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft landbouw voorlichters in dienst die ook hun diensten verlenen aan onder andere scholen, senioren tehuizen voor de aanleg van moestuinen.

Het streven van minister Rabin Parmessar is erop gericht dat ieder een tuin heeft zodat kan worden voorzien in de eigen behoefte, maar ook dat je eet wat je hebt geplant en weet dus wat je eet.

Afgelopen week heeft het ministerie medewerking verleend voor de aanleg van tuinen te Stichting Mytylschool en O.S.Kampong Baru in het district Saramacca.

“Ik vind het heel leuk dat we onze eigen tuin hebben op school, ik ga thuis ook een tuin aanleggen zoals ik heb geleerd op school. Ik wil ook familie en vrienden helpen hun tuin aan te leggen, we kunnen dan onze eigen groente en vruchten en we besparen en eten gezond”, gaf een leerling aan.

Scholen en seniorentehuizen kunnen ook op het ministerie terecht voor meer informatie over het planten, maar ook kunnen landbouw voorlichters ter plaatse komen om adviezen te geven. In de ressorten kan men ook terecht voor de aankoop van plantjes.

In Kwatta hebben de medewerkers van LVV reeds de volgende tehuizen aangedaan: Kibri Mi, Huize Princes Margriet, Huize Majella, Stichting Het Hlauwe Nest, Stichting Samuel, Stichting Samuel Oso 2, Kinderhuis Ramoth en Huize Fatima Oord.