Ondernemingen ontbreken arbeidsinformatie, blijkt uit inspecties

GFC NIEUWSREDACTIE- Inspecteur Generaal Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, van het Covid-19 Clusterteam zegt dat bij de diverse controlewerkzaamheden is gebleken dat ondernemingen niet over alle nodige informatie beschikken om conform de arbeidswetten te handelen.
Het is van eminent belang dat de ondernemers beschikken over deze informatie. Indien de onderneming niet beschikt over alle nodige documenten, zal deze niet toegelaten worden om diensten te bieden aan het publiek en kunnen er sancties getroffen worden.
Ook is gebleken dat er weinig gehoor wordt gegeven aan de protocollen die vastgesteld zijn door het Covid-19 Managementteam.
Bij het constateren van directe gevaar voor de werknemers en burgers die gebruik maken van de diensten, voert het team correctiemaatregelen door. Maar bij enkele onacceptabele gevallen wordt er nog steeds overgegaan tot sluiting of intrekken van de vergunning.
Het Covid-19 Clusterteam is vanaf 18 december actief en heeft als voornaamste doel om ervoor zorg te dragen dat ondernemingen zich houden aan de voorgeschreven Covid-19-protocollen.
Naast de controle handhaving voert het team, samen met de eenheden van de verschillende ministeries, ook de reguliere inspectie werkzaamheden uit. Deze inspecties worden per heden, naast Paramaribo, ook gedaan in de randdistricten.
Het voornemen bestaat om de ondernemingen te voorzien van informatiesessies, zodat zij beschikken over volledige arbeidsinformatie over onder andere de rechten en plichten van de werkgever als de werknemer.

Add Comment