Ondernemers Saramacca geïnformeerd over kredietfaciliteiten NOB

GFC NIEUWSREDACTIE- Een team van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB) heeft te Groningen, Saramacca, ondernemers uit het district geïnformeerd over de kredietmogelijkheden.

Districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, riep de aanwezigen op om gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die de bank te bieden heeft om bedrijfsactiviteiten uit te breiden om zodoende de productie en consumptie van lokaal geproduceerde producten ter hand te nemen.

Het team van NOB onder leiding van directeur Saskia Cameron heeft de aanwezigen uitleg gegeven over de verschillende kredieten, met name:

OOK INTERESSANT
Oude vete eindigt in een inverzekeringstelling

– fonds studiefinanciering Suriname
– studiefonds medische specialisten in opleiding
– stichting garantiefonds voor bedrijfskredieten
– fonds technische bijstand particuliere sector
– productie krediet fonds

Voorst werden de aanwezigen geïnformeerd over hoe in aanmerking te kunnen komen voor één van de bovengenoemde kredieten en hoe het traject van zo een krediet eruit ziet.

OOK INTERESSANT
Artikel 140 van de Surinaamse Grondwet biedt geen bescherming voor assembleeleden bij privémisstappen

Aan het eind van deze sessie waren de ondernemers in de gelegenheid om vragen te stellen en ook informeel persoonlijk de Directeur te mogen spreken.

De directeur gaf aan dat als er behoefte is vanuit de samenleving van Saramacca, er zeker meerdere van zulke activiteiten gepland kunnen worden in samenwerking met het Commissariaat van Saramacca.

Ook hebben de aanwezigen flyers waarin ook desbetreffende informatie is verwerkt meegekregen.