fbpx

Ondernemer Para helpt grondbeschikkinghouders met ontsluiting

Veertig beschikkinghouders van een bouwkavel aan de Groenhartweg, kunnen door de hulp van S. Main Transport binnenkort naar hun perceel.

In 2017 hebben deze mensen hun grondbeschikking gehad van het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer, maar de plaats was niet ontsloten.

Ondernemer Main heeft besloten gratis een weg aan te leggen, compleet met wegprofilering, riolering en duikers bij de hoofdinrit.

De weg wordt gemaakt volgens standaarden van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

BEKIJK OOK
Bedrijfsleven en vakorganisaties willen aanhouding verhoging EBS-tarieven

Personen die een bijdrage doen van SRD 3000 komen in aanmerking voor uitmeting van hun terrein met plaatsing van grenspalen en ontbossing van het totaal terrein.

Zaterdag vond het ceremonieel startsein plaats in aanwezigheid van belanghebbenden, districtscommissaris Armand Jurel, DR-ondervoorzitter Brigitte Fer, Ressortraadslid Dulcy Tombe en andere politieke structuren.