Ondernemer maakt informatieve advertentieborden en posters over Covid-19

GFC NIEUWS- Sinds kort hangen er informatieve advertentieborden en posters over Covid‐19 in vooral het centrum van Paramaribo op initiatief van Nasser Dahoe, eigenaar van Dana Heavy Equipment Parts.
Dahoe stelt dat de droevige berichten over Covid‐19 hem op het idee brachten om een preventiecampagne te beginnen. “Met deze campagne wil ik de verdere verspreiding van dit duivelse virus in ons land voorkomen”, zegt hij.
Volgens hem is het nu juist belangrijker om te voorkomen, dan te genezen. Het initiatief van Dahoe wordt ondersteund door Lions Club Parwani.
De president van de organisatie, Ronny Oemar, geeft aan dat de organisatie zich niet alleen met sociale projecten bezighoudt, maar ook gezondheidskwesties. “Bovendien is Dahoe lid van onze organisatie en als een lid een project initieert, ondersteunen we het ook”, zegt hij.
Oemar motiveert ook dat het hier om een nationale kwestie gaat en dat daarom de organisatie ook direct is ingesprongen. De organisatie kan zich verder ook terugvinden in het doel van Dahoe dat gericht is op preventie.
Dahoe heeft niet alleen de posters laten drukken en advertentieborden laten plaatsen met de preventieboodschap, maar ook door radioprogramma’s wil hij een bijdrage leveren aan het bewustzijn van de bevolking om zichzelf tegen dit virus te beschermen.
Indien andere ondernemingen en instellingen ook een bijdrage willen leveren, worden aan hun de posters pro‐deo beschikbaar gesteld zolang de voorraad strekt. De telefoonnummers waarop er contact opgenomen kan worden, zijn: 08887800 en 08105022.
“Als ik met deze campagne heb kunnen voorkomen dat tenminste één persoon niet besmet is geraakt door dit virus, zie ik het als een geslaagd initiatief”, zegt Dahoe. Hij bedankt de helden van Suriname, te weten de artsen en de verpleegkundigen, voor hun enorme inzet en de risico’s die zij nemen om de besmette personen te verzorgen en ook op deze manier ervoor zorgen dat de ziekte niet verder verspreid.
Verder wilt Dahoe ook zijn dank uitbrengen aan de personen Sikander Bechoe (89.3 FM) en John van Leeuwaarde alsook de bedrijven Exad Rental, Nil’s Printing en Suriprint voor het ondersteunen van zijn project.
Tot slot zegt hij: “Be safe en maak nuttig gebruik van de veiligheidsvoorschriften om de strijd tegen Covid‐19 aan te gaan. Wees niet nonchalant, want het is dodelijk.”