fbpx

Ondernemer herstelt kosteloos kapotte dam Lust en Rust

GFC NIEUWS- De dam ter hoogte van Lust en Rust Serie-A verkeerde in een zeer deplorabele staat.
Het gevolg hiervan was dat bij hoge vloedstanden er overstroming optrad en de bewoners steeds materiële schade leden.
De lokale ondernemer M.G. Rosan heeft toen aangeboden om deze dam kosteloos op te werpen. Na een oriëntatiebezoek van de bestuursdienst Nieuw-Amsterdam en de ondernemer de afgelopen week zijn de werkzaamheden direct uitgevoerd.
Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab is de ondernemer zeer erkentelijk voor deze goede daad.

BEKIJK OOK
Wat houdt de Surinaamse ontwikkeling tegen?