fbpx

“Ondernemen in visserijsector een uitdaging”

GFC NIEUWSREDACTIE- “Ondernemen in de visserijsector is altijd een uitdaging geweest. Om te kunnen ondernemen is kapitaal om te investeren nodig welke niet altijd beschikbaar is. De NOFA-fondsen kunnen daar verandering in brengen”.

Dit zei Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief, afgelopen weekend tijdens een infosessie voor belanghebbenden binnen de visserijsector, verzorgd door de fondsbeheerder van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA), Trustbank Amanah.

Dit ontwikkelingsfonds welke in augustus vorig jaar gelanceerd werd, verstrekt financieringen als capaciteitsversterking in de visserij-, pluimvee- en rijstsector, hydroponic en fruitverwerking.

Het doel van NOFA is om de agribusiness, de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven in Suriname te bevorderen en versterken. Verder biedt het fonds ondernemers in de agrarische sector de mogelijkheid om haar productie te verhogen en capaciteiten te verruimen.

Tegen rente van 5,5% per jaar kan er maximaal één miljoen SRD geleend worden. Het Visserscollectief ziet graag dat vissers in aanmerking komen voor middelen uit het ontwikkelingsfonds teneinde met het verkregen kapitaal hun bedrijf op te krikken en efficiënter te kunnen produceren. De vissers zullen tijdens het proces van aanvraag indiening worden begeleid door Trustbank Amanah.

OOK INTERESSANT
Weer Afrikaanse toestanden in Paramaribo: geen druppel water uit de kranen

Sinds de lancering van NOFA is de groei in de behoefte aan financieringen binnen de specifieke sector gemerkt. Minister Parmanand Sewdien van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is ervan overtuigd dat dit een groot succes wordt. Het is volgens hem een unicum tegen zo een lage rente geld te lenen ter bevordering van de agrarische productie.

De bewindsman spreekt de hoop uit dat de agrariërs, waaronder belanghebbenden binnen de visserijsector, hier goed gebruik van zullen maken.

Ook andere ondernemers uit de agrarische sector zijn nog altijd terecht bij de fondsbeheerder Trustbank Amanah voor NOFA financieringsaanvragen.