fbpx

Onderhoudswerkzaamheden ressortraadsleden in Saramacca

Districtscommissaris (DC) Laksmienarain Doebay van Saramacca zegt dat de ressortraadsleden van zijn district op eigen initiatief en uit eigen middelen onderhoudswerkzaamheden aan het verrichten zijn. Het gaat hierbij om een burgerparticipatieproject waarbij de ressortraad van Groningen de middelen ter beschikking heeft gesteld en door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), regio Saramacca wordt uitgevoerd.

De burgervader liet ook doorschemeren dat de stap door de leiding van de ressortraadsleden van Groningen is genomen, waarbij hen alle medewerking is aangeboden om zowel materiaal als manschappen bij elkaar te krijgen. Vanwege het toeristische karakter is de hoofdplaats van het district als eerst aangedaan door plekken aan te pakken die dringend aan renovatie of schoonmaak toe waren, meldt het NII. Enkele objecten hebben ook een schilderbeurt gekregen.

“In de decentralisatiegedachten nemen wij de burgerparticipatie altijd mee en daar werk ik aan, sinds ik hier de leiding over heb. Het is ook een stimulans voor ressortraadsleden uit andere districten die dit zien en willen overnemen om ten slotte tot realisatie te kunnen brengen”, verklaart de burgervader.

Hij vertelt verder dat het district de financiële middelen niet heeft om reguliere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Met het geld dat maandelijks wordt getoucheerd, worden zaken die een opknapbeurt behoeven in het district aangepakt. “Als je het werk in eigen beheer doet, bespaar je veel. Er wordt ook te allen tijde overleg gepleegd tussen de ressortraad en het commissariaat, alvorens wordt overgegaan tot uitvoering van welk project dan ook”, aldus de dc.(GFC)