Onderhoudswerkzaamheden OWT&C in Paramaribo-Noord

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) voert werkzaamheden uit in Paramaribo-Noord.

Het gaat om het ophalen van diverse lozingen in dit gebied. Deze werkzaamheden zijn in december 2018 gestart en worden in eigen beheer uitgevoerd.

De controle op deze werkzaamheden wordt door de afdeling Ontwateringswerken van het ministerie uitgevoerd. Momenteel is men bezig de Sluiskreek op te halen.

Vinodh Bissesar, waarnemend coördinator Open riolering van de afdeling Ontwateringswerken, zegt dat deze werkzaamheden op donderdag 14 februari 2018 zijn gestart en volgens planning binnen 12 werkdagen zijn afgerond.

De Sluiskreek sluit aan tot de Anton Dragtenweg, is 3300 meter lang en ongeveer 20 meter breed. De lozing langs de Rubenstraat, de Pommerakstraat, de Nachtegaal- en de Leonardo Da Vincistraat zijn reeds opgehaald.

De Sluiskreek is een belangrijke ader voor de ontwatering van Paramaribo- Noord. De lozingen langs de Bazalt- en de Picassostraat zullen volgens planning in de komende weken ook worden opgeschoond. Het hangt allemaal af van de heersende weersomstandigheden.

In sommige delen van de lozingen zijn koelkasten en huisvuil aangetroffen. Bij het betrappen van personen die zich schuldig maken aan deze handelingen zullen er zeker maatregelen tegen hen worden getroffen.

Gedurende deze werkzaamheden kunnen zich tijdelijk verkeersopstoppingen voordoen, echter zal dit alleen het geval zijn gedurende de verplaatsing van machines.

Het ministerie doet een beroep op de samenleving om hun mede werking te verlenen en doet haar best dit ongerief tot een minimum te beperken.

Overige berichten