Onderhoud Parmessar met leiding douane over onduidelijkheden rijstexporten

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) had op 16 september een spoed onderhoud met de leiding van de douane over onduidelijkheden over de export van rijst.

Het gesprek dat door tussenkomst van zijn collega-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën is gevoerd, vond plaats in het hoofdkantoor van de douane te Nieuwe Haven.

Het ministerie is door de rijstsector benaderd vanwege de gerezen perikelen. Daar zij de sector maximaal wil ondersteunen, had zij geen keus om het voortouw te nemen om van gedachten te wisselen over deze onduidelijkheden.

Enkele van de aangehaalde punten zijn:

De rijst in containers op de haven in Nickerie kan alleen geladen worden tussen 08:00 – 2:00 uur. Deze regel is volgens de exporteurs niet werkbaar en vroegen zij verruiming van de tijd. Als oplossing voor dit vraagstuk is gekozen om de tijd te verruimen van 07:00 uur – 18:00 uur.

Het transporteren van de containers mag in principe niet in de avond. Echter is hiervoor als oplossing aangedragen dat transport in de avond wel mag via een goed controlesysteem. Verder wordt voorgesteld om GPS in te zetten in de tweede fase voor de transparantie.

Met betrekking tot de uitvoertafel zijn er ook afspraken gemaakt dat de stukken voor 12:00 uur moeten worden ingediend. In afzonderlijke gevallen mag contact worden opgenomen met de desbetreffende functionaris voor medewerking.

Verder is toestemming verleend voor verantwoordelijkheidsverklaring, als die door middel van een machtiging aan derden getekend kunnen worden.

De bewakingskosten komen te vervallen en is toestemming verleend dat de containers na verzegeling met toestemming van de douane op locatie mogen blijven.

Tijdens het onderhoud waren vertegenwoordigers uit de rijstsector ook aanwezig.

Overige berichten