fbpx

Onderhandelingen tussen het Canadafonds en Buitenlandse Zaken

De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft een tweetal projectvoorstellen besproken met Lillian Chatterjee, niet-residerend Ambassadeur van Canada voor Suriname in Guyana. Deze projectvoorstellen zullen spoedig worden uitgewerkt en als schenkingsvoorstellen worden ingediend bij het CFLI (Canafa Fund for Local Initiatives).

Het ene voorstel heeft betrekking op de bevordering van een gezonde leefstijl voor een ieder binnen de leefgemeenschap van het boven Suriname gebied. In deze zal een veilige wandel- en trimloopbaan worden opgezet. Bij dit project, dat een initiatief is van het Bureau van de First Lady, zijn diverse stakeholders betrokken.

Het andere voorstel heeft betrekking op de “Saamaka Wosu” coöperatie en betreft een gemeenschap ontwikkelingsproject te Asidonhopo, de residentie van de Granman der Saramaccaners, en nabijgelegen dorpen. Het is hierbij de bedoeling om middels het aanschaffen van een mobiele houtzaag, activiteiten op gang te brengen in diverse dorpen, op het gebied van woningbouw, houtverwerking, beroepstraining, landbouw, toerisme en ondernemerschap, en deze zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te maken.

Bij de bespreking van eerdergenoemde projecten waren mede aanwezig de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, de Granman der Saramaccaners, Albert Aboikoni en diverse functionarissen van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Buitenlandse Zaken, alsook de niet-residerend ambassadeur van Ghana voor Suriname in Braziliё, Abena Pukua Adompim Busua.

OOK INTERESSANT
Op de vlucht geslagen autobestuurder probeerde agenten eerst om te kopen

Laatstgenoemde heeft deelgenomen aan de bespreking vanwege de ervaring van Ghana met de verzelfstandiging van traditionele leefgemeenschappen en versterking van de positie van de vrouw. Ghana wenst samen met Suriname na te gaan hoe en waar een bijdrage te kunnen leveren.

De uitgewerkte projectdocumenten worden in de week van 10 december 2018 besproken met een vertegenwoordiger uit Canada, waarna de formele indiening kan plaatsvinden. De totale projectwaarde van deze kleinschalige projecten is ongeveer USD 75.000,-.

Het is de bedoeling deze projecten in maart 2019 op te leveren.

Eerder is via het Canada Fonds technische assistentie verkregen voor diverse trainingen bij vakministeries op het gebied van onder andere gender, handel en projectformulering, welke zullen worden voortgezet en uitgebreid.

Suriname onderhoudt sinds 2 november 1976 diplomatieke betrekkingen met Canada.(GFC)