Belangrijke stap naar verbetering dienstverleningen vreemdelingen met nieuw gebouw

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Onderdirectoraat Vreemdelingen Zaken (VZ) van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft haar nieuw gebouw aan de Verlengde Keizerstraat officieel in gebruik genomen.

Het personeel heeft jaren vanuit verschillende panden de dienstverlening naar de samenleving gebracht. De ingebruikname van het nieuw gebouw heeft in bijzijn van Vicepresident Ronnie Brunswijk en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, plaatsgevonden.

Vanwege de Covid-19 pandemie is de ingebruikname steeds uitgesteld. Het gebouw is door twee geestelijke leiders ingezegend. Hierna heeft Onder Directeur (OD) Vreemdelingenzaken, Ingrid Kindooi, de aanwezigen toegesproken.

“Het doet mij goed om gedurende de zestien jaren dat ik op Vreemdelingen Zaken mijn krachten heb gegeven, nu mee te maken dat deze dienst over een eigen gebouw beschikt waar alle afdelingen zijn ondergebracht. De samenwerking en de ondersteuning naar elkaar toe zullen hierdoor beter worden”, woorden van Kindooi.

Ze heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt de vp te vragen naar hulp van de regering in de vorm van de nodige financiën om zaken die zijn blijven liggen, te kunnen uitvoeren. Kindooi riep daarbij de medewerkers van het departement op om het gebouw te koesteren, zodat het een lange levensduur mag hebben.

Minister Amoksi haalde aan dat met de ingebruikname van het gebouw, het ministerie een belangrijke stap zet in de ambitie een belangrijke schakel te zijn voor vreemdelingen, zodat deze getuige kunnen zijn van de efficiënte werkwijze.

Ook de bewindsman gaf toe dat de afdeling in het verleden genoeg rondgezworven heeft, maar dat het thans een feit is dat het ministerie dit beleid vanuit een vaste plek vorm kan geven. “Er was nauwelijks ademruimte”.

Ook een van de gebouwen, het oud KKF-gebouw, waar een deel van het departement was ondergebracht, is door brand verwoest in 2015.

Er is een behoorlijke achterstand op de afdeling gaf de bewindsman verder mee, maar dat ligt ook deels aan de Covid-19 pandemie.“Dossiers worden ook door de aanvragers onvolledig ingediend, wat het behandelen van de aanvragen moeilijker maakt. Het systeem waarin de persoonsgegevens worden verwerkt, moet geüpdatet worden.

Na het aantreden van minister Amoksi heeft hij heel veel klachten over de dienst Vreemdelingenzaken moeten aanhoren.

De klachten varieerden van de doorlooptijd bij het behandelen van verblijfsvergunningen, de gebrekkige informatievoorziening, de uitwisseling van data tot het sleutelen aan de voorwaarden bij de naturalisatie. De bewindsman garandeert dat deze zaken worden meegenomen.

Het vreemdelingenbeleid dat in Suriname wordt uitgevoerd, is een combinatie van een liberale, restrictieve en open aanpak. Alle vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden voor het aanvragen van een vergunning, komen hiervoor in aanmerking.

Met een restrictieve aanpak wordt bedoeld dat de Surinaamse overheid steeds probeert om vreemdelingen die komen uit visumplichtige landen en het MKV-proces hebben gevolgd, in de gelegenheid te stellen om een verblijfsvergunning aan te vragen. Met het open beleid wordt getracht steeds het verblijf van alle vreemdelingen te reguleren.

Verder is het beleid gericht op de verschillende categorieën van vreemdelingen in Suriname, waarbij er voor de categorie van Surinaamse origine en de Caricom burgers versoepelde regels gelden.

In het licht van de globalisatie en ook vanwege het aanpassen van het beleid, zal er in de toekomst ook gekeken worden naar vergunningen voor investeerders, voor ondernemers, gepensioneerden, en vooral voor studenten.

Voor het accommoderen van al deze diensten zal men moeten verwachten dat er uitbreiding van het nieuw gebouw plaats zal vinden zegt de minister.

BEKIJK OOK: Eenduidig beleid moet toerismesector bevorderen

Overige berichten