fbpx

Onderdirectoraat Visserij voert gesprekken met SUNFO over vergunningsvoorwaarden

GFC NIEUWS- Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft deze week de voorwaarden ten behoeve van de Binnenwateren Visserij (bv), verder besproken met de National Fishersfolks Organization (SUNFO).

Deze gesprekken vinden plaats om het probleem van overbevissing adequaat op te lossen.

Tijdens eerdere gesprekken met LVV-minister Rabin Parmessar, heeft de SUNFO aangegeven dat er naar hun mening te veel vergunningen zijn verstrekt.

De organisaties willen inspraak hebben in het vergunningenbeleid. Er moeten limieten worden gesteld, waarbij controle op naleving van de voorwaarden een belangrijk onderdeel is.

Volgens de vergunningsvoorwaarden is het verboden om de vergunning te verhuren, te verkopen of onder andere benaming of titel af te staan dan wel ter beschikking te stellen van derden.

BEKIJK OOK
Belangrijke maatregelen in regeringsraad voor stabilisatie wisselkoers

Ook is het is verboden plastic producten, glaswerk en andere potentiële stoffen, schadelijke (aard)olie- voor de mens en het aquatisch milieu in het water te lozen of te dumpen.

LVV streeft naar het waarborgen van een duurzame visserijsector. Daarom wordt een vergunning niet verlengd, indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden en andere wettelijke regelingen aangehaald in de vergunning.

Het ministerie behoudt zich het recht naar gelang omstandigheden de eisen en voorwaarden zonodig aan te passen. Deze wijzigingen worden middels aanplakkingen op diverse visserijlocaties bekend gemaakt en zijn vanaf de daarin vermelde datum van kracht.