fbpx

Onderdirectoraat Visserij constateert ongeregeldheden tijdens controles

Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een controle-actie uitgevoerd op vissersboten op verschillende aanmeersteigers in het district Commewijne. Dit gebeurde zaterdag in de vroege ochtend.

Naar aanleiding van de actie begin deze week door de visserscoöperatie Visserscollectief, waarbij aandacht is gevraagd voor spoed acties, zullen harde aanpak landelijk geschieden voor garantie van vis in Surinaamse wateren.

De visserscoöperatie Visserscollectief heeft op 31 oktober 2017 actie gevoerd, waarbij een petitie is ingediend bij minister Soeresh Algoe van het ministerie van LVV. Zij heeft aandacht gevraagd voor spoed acties met betrekking tot de problematiek die de bevolkings- of artisenale visserij in het district Commewijne ondervinden.

In de petitie is aangehaald dat er geen optimale controle geschiedt met betrekking tot visserij-activiteiten. Het voornaamste probleem is illegale visserij-activiteiten, waarbij er bewust in andere (visserij)zones, dan vermeld op de vergunning, wordt gevist.

Met versterking van de politie en militairen is deze spoed actie vanochtend gedaan op de aanmeersteigers Visserij Centrum Commewijne (VCC), Gabs, Zoelen en Lallsteiger. Allereerst hebben de visserij-inspecteurs controle gedaan op zaken met betrekking tot de vergunning.

Naast een geldige originele vergunning dient de volgende originele documenten getoond te worden: registratiebewijs en certificaat van deugdelijkheid van de boot van de Maritieme Autoriteiten Suriname (MAS) en van elk van de bemanningslieden op de boot, een certificate of foodhandlers van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG).

Daarnaast werd er gecontroleerd als de vissers zich houden aan de vergunningsvoorwaarden, welke zijn afgedrukt aan de achterkant van de visserijvergunning zoals de netten en de lengte van de boot.

Er zijn ongeregeldheden geconstateerd tijdens deze inspectieronde. Aan de aanwezige politie-ambtenaren zijn deze ongeregeldheden overgedragen. De politie zal deze zaken verder afhandelen. Zware maatregelen en boetes zijn niet uitgesloten.

Het ministerie van LVV werkt hard aan om de problematiek binnen de visserijsector aan te pakken. Duurzame visserij en ook het beheer is van enorm belang zodat de gemeenschap in Suriname van eiwitrijke vissoorten wordt voorzien.(GFC)