fbpx

Onderdirectoraat Veeteelt biedt informatie tijdens kennisbeurs UNDP

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft geparticipeerd aan de kennisbeurs ‘Climate Change Adaptation Knowledge Sharing Event’ van de United Nations Development Programme (UNDP) Suriname. De beurs had als het thema “Koni de fu Prati Di A Weer e Kenki”.

Tijdens deze kennisbeurs is er een educatieve trip georganiseerd door de UNDP voor de leerlingen van de scholen OS Zanderij en OS Matta uit het district Para. Ook de leerlingen van de scholen uit Moengo hebben geparticipeerd aan de beurs.

Aan hen is informatie gegeven over de activiteiten en werkzaamheden die de UNDP tezamen met andere organisaties in uitvoering heeft, waaronder het ministerie van LVV. Met het onderdirectoraat Veeteelt is er onlangs een Pluimveeteelt project uitgevoerd te Apetina in het district Sipaliwini.

Het doel van dit project is volgens Haidi Malone-Lepelblad, Project Manager UNDP, om de weerbaarheid als land te versterken tegen de negatieve effecten van klimaatverandering en deze te verkleinen. Volgens haar kan de agrarische sector, indien zij beter geïnformeerd is, betere technieken ontwikkelen en toepassen om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering, omdat de agrarische sector het meest beïnvloed wordt door extreme weersomstandigheden.

OOK INTERESSANT
KPS-leiding adviseert burgers om niet deel te nemen aan protestactie van 24 maart

Suriname heeft een overeenkomst getekend met de Europese Unie (EU), waarbij ons land middelen heeft ontvangen om nationaal de weerbaarheid tegen de negatieve effecten van klimaatverandering te kunnen versterken en verbeteren.

De UNDP is de organisatie die belast is met de uitvoering van het project. Hierbij zal allereerst klimaatdata verzameld en geanalyseerd worden om vervolgens plannen en wetten te ontwikkelen om de aanpassingen te kunnen plegen, zodat Suriname beter weerbaar is tegen rampen.(GFC)