Onderdirecteur SBB ingesloten voor valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen

GFC NIEUWSREDACTIE- De onderdirecteur van de Stichting voor Bosbeheer & Bostoezicht (SBB) – die deze week is aangehouden – wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen.

Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht.

In de maand juni zijn er enkele containers inhoudende rondhoutblokken van twee exportbedrijven onderworpen aan een hervisitatie op de Jules Sedney Haven.

Deze hervisitatie heeft plaatsgevonden onder leiding van een team samengesteld uit leden van de Taskforce, de Douane en de SBB.

Daarbij werden er onregelmatigheden geconstateerd, welke aanleiding gaven tot een diepgaand strafrechtelijk onderzoek, meldt het OM.

Uit dit onderzoek, waarbij verschillende personen zijn gehoord, zijn er feiten en omstandigheden naar voren gekomen die hebben geleid tot de aanhouding en inverzekeringstelling van een onderdirecteur van SBB terzake valsheid in geschrifte, oplichting en overtreding van de Wet Tegengaan Smokkelen.

Het onderzoek duurt voort.