Onafhankelijkheid in energiesector cruciaal voor ontwikkeling

GFC NIEUWS- “Het is belangrijk om onafhankelijk te zijn in je energiesector. Dat is cruciaal voor de ontwikkeling van het land,” minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).
De energiesector is naast de menselijke hulpbron heel belangrijk voor de ontwikkeling van het land. Voor het verder ontwikkelen van de gezondheidszorg (opzetten van ziekenhuizen, laboratoria, topkwaliteit medisch apparatuur), het onderwijs (onderwijsinstituten, high tech en internet) en de productiesector (opzetten van fabrieken en raffinaderijen) is energie volgens de bewindsman onmisbaar.
De NH-minister maakte op donderdag 2 januari deel uit van het door president Desiré Bouterse geleide team dat informatiesessies had met parlementaire oppositionele partijen, te weten VHP, ABOP, PL, DOE en PALU.
De reeks informatiesessies wordt de komende dagen voortgezet met coalitiepartners, het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen. Zij worden door het staatshoofd geïnformeerd over het traject naar de overdracht van de Afobaka-stuwdam aan Suriname en het natraject nu de dam in eigen beheer is.
Minister Akiemboto wijst erop dat alle middelen die Suriname de afgelopen jaren aan de Alcoa betaald heeft nu voor ons land blijven. De opwekking en distributie van betaalbare energie hebben wij nu ook in eigen hand.
Dat de Surinaamse overheid de dam in eigen beheer is, betekent ook dat ons land niet langer afhankelijk is voor geleverde energie. Dit maakt dat voor de langetermijnvisie met betrekking tot de energiesector een betere en gebalanceerde discussie gevoerd kan worden. Ook kan beter gepland worden om vorming aan het beleid te geven.
Volgens de bewindsman is het bezit van de dam ook een vorm van op eigen benen staan. Deze positie van Suriname kan nog verder versterkt worden indien in de nabije toekomst olie en gas gevonden worden.
Minister Akiemboto kijkt in dezelfde lijn verder naar de mogelijkheid om te investeren in hernieuwbare energie. Hij zegt dat met financiering van internationale organisaties reeds studies worden uitgevoerd naar de mogelijkheid om windmolenenergie in Suriname te introduceren.
Voor wat betreft zonne-energie worden er vanuit het minister van NH, en ingegeven door het beleid van de regering, al solarenergieprojecten uitgevoerd in het binnenland.
De ontwikkeling van de energiesector is, aldus de minister, een continue proces. Voor dit proces bestaat daarom ook het tot wet verheven Eergie Sector Plan, waarmee de ordening en regulering ter hand genomen zal worden.
Minister Akiemboto benadrukt dat het beheer over de dam ook van cruciaal belang is. Het beheer is thans ondergebracht bij SPCS als dochteronderneming van Staatsolie, maar in de komende periode zullen nog verdere afspraken hierover worden gemaakt. Er komt ook een energieautoriteit en het streven is om eind deze maand invulling hieraan te geven.
Het ligt in de bedoeling om de komende 3-5 jaar landelijk een goed deel van het binnenland van elektriciteit voorzien te hebben. Minister Akiemboto: “De overige zaken zullen zeker op de middel lange termijn meer vorm en inhoud krijgen”.

Overige berichten