fbpx

OM kan geen halfslachtig besluit nemen in kwestie mishandeling journalist

GFC NIEUWSREDACTIE- “Het Openbaar Ministerie (OM) als rechtsbeschermende en strafvervolgende instantie in Suriname kan het zich niet permitteren om een halfslachtig besluit te nemen en deze werkwijze te hanteren door aan te geven dat het onderzoek in onderhavige zaak nog niet is afgerond, aangezien hiermede de integriteit en de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie in het gedrang komt.”

Dat zegt advocaat Georgette Leter die namens haar cliënt, de journalist Jason Pinas bijstaat die werd mishandeld door de beveiliging van vicepresident Ronnie Brunswijk.

In een brief roept zij het OM op onverkort gebruik te maken van de mogelijkheden die de wet haar biedt en zorgt voor de rechtshandhaving in het strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling van haar cliënt door lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk.

“Indien zulks niet gebeurt, dan biedt de wet genoeg mogelijkheden zoals het voorleggen van deze zaak bij het Hof van Justitie”, zegt de jurist. Zij heeft woensdag een brief naar de procureur-generaal gestuurd.

In de brief wordt ook geëist dat het OM alle opgemaakte dossiers en videobeelden over het incident ter beschikking van de advocaat stelt zodat ze de belangen van haar cliënt beter kan behartigen.

“De verklaring betekent in feite dat wellicht de indruk kan ontstaan dat het OM niet daadkrachtig genoeg is omgegaan met deze zaak zoals wij van het OM gewend zijn. Het OM heeft als taak strafbare feiten te onderzoeken en indien nodig over te gaan tot vervolging. Als thans blijkt dat het OM strafbare feiten onderzoekt, zo ook deze zaak en na verhoor van de verdachten aangeeft dat de verdachten schuld bekennen en toch niet overgaat tot afhandeling van deze zaak, dan roept dat vraagtekens op”, voert Leter aan.

BEKIJK OOK
Binnen korte tijd weer gaspistool tijdens tassencontrole bij minderjarige leerling ontdekt

Zij wijst er vervolgens op dat het ongebruikelijk is dat het OM op deze manier een verklaring geeft over een zaak die bij haar in onderzoek is en de vraag kan wellicht gesteld worden hoe verder?

“Wat moet verder met deze zaak gebeuren? Het kan er bij mij niet in, dat de journalist voor de ogen van velen in het openbaar op zodanige wijze is mishandeld, waarbij hij – hoewel hij volgens het Openbaar Ministerie geen zichtbare letsels heeft – de lichamelijke mishandeling heeft ondergaan en daarbij nog steeds getraumatiseerd is door het gebeuren en dat geen daadkracht wordt gesteld.”

De advocaat vindt het volkomen onbegrijpelijk dat het Openbaar Ministerie deze strafrechtelijke en feitelijke handelingen niet strafwaardig genoeg geacht om terstond op te treden tegen diegene die zich hieraan hebben schuldig gemaakt.