OKB heeft aandacht voor fenomeen ‘spookbewoners’

GFC NIEUWS- Voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, zegt dat zij aandacht heeft voor klachten vanuit de gemeenschap over ‘spookbewoners’.
Een aantal personen werd de afgelopen weken plotseling geconfronteerd met post van vreemde personen op hun woonadres.
“Wij hebben onze eigen methodes om zaken te onderzoeken. Het heeft de aandacht van het OKB,” zegt van Dijk-Silos die aanhaalt dat ze nog geen conclusies heeft getrokken, omdat ICT-deskundigen aan het werk zijn gezet om de kiezerslijsten te matchen.
De OKB-functionaris zegt wel dat zij zich niet voorstellen dat mensen die een aantal jaren niet meer op een adres wonen nog steeds staan ingeschreven op dat adres en dat het nooit is ontdekt door het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).
Ze spreekt over een teveel aantal gevallen en heeft ze intussen een gesprek gehad met de directeur van het CBB. Wat opvallend is, is dat deze gevallen aan het licht komen na de periode van de Ter Inzagelegging (TIL).
Vanuit Binnenlandse Zaken zou na de TIL opdracht zijn gegeven om een aantal duizend mensen op de lijst op te brengen. “Ik ben het bezig te onderzoeken. Het jammerlijke is dat wij niet in het systeem kunnen om onze eigen kiezerslijsten te maken. Wij zijn afhankelijk van wat men voor ons opstuurt en wordt je achteraf geconfronteerd met gevallen van mensen die plotseling oppoppen. Het zijn een aantal rare dingen aan de hand. Voor mij zijn deze de vierde verkiezingen en misschien de laatste verkiezingen. Ik hoop niet dat wij situaties krijgen van kiezerslijsten die vreselijk van elkaar verschillen.”
Van Dijk-Silos vraagt ruimte van de gemeenschap om dit goed te onderzoeken. “Ik heb de directeur van CBB aangehoord en ik neem aan dat hij niet jokt, maar dat ontneemt mij het recht niet om mijn eigen onderzoek te doen.”