fbpx

Officiële technische oplevering Beekhuizenbrug

De Beekhuizen brug zal binnen niet al te lange tijd worden opengesteld.

Op donderdag 28 februari heeft de officiële technische oplevering van de brug plaats gevonden, dit nadat er nog wat zaken moesten worden aangepakt. De officiële ingebruikname van deze brug is gepland voor eind maart 2019.

De bouw van deze brug en aansluitende wegen zijn een onderdeel van het Dalian IV-project die in september 2017 zijn gestart. De werkzaamheden worden in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie(OWT&C) door CGN (Dalian) uitgevoerd.

De constructiewerken van de brug zijn door Haukes uitgevoerd, zegt Maya Rampiare, projectdrager op de afdeling Wegen, sectie Planning Voorbereiding en Begeleiding van het ministerie. ACE-consultancy heeft de directie voering voor deze werkzaamheden.

Rampiare geeft aan dat er maximaal 60 ton over de brug mag. De brug heeft een lengte van 85 meter en twee rijstroken à 3.6 meter breed, alsook een gescheiden rijwielpad van ongeveer 2 meter en een voetpad van 1.5 meter aan weerszijde.

BEKIJK OOK
Waterkant woensdag en donderdagavond afgesloten voor werkzaamheden

Aan de noordzijde sluit de brug aan op de Slangenhoutstraat en aan de zuid- zijde op de Sir. Winston Churchillweg.

De aansluitende wegen worden door Dalian aangelegd en geasfalteerd. Verder zijn er rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. De nutsbedrijven hebben allen hun voorzieningen vernieuwd en of verplaatst.

Momenteel is men bezig het kruispunt bij de Slangenhoutstraat en de Van’t Hogerhuygstraat in te richten. Op dat kruispunt komt een verkeersregelinstallatie. Hiervoor worden er civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd.

Intussen wordt de oostelijke zijde van de Slangenhoutstraat gerehabiliteerd. Deze werkzaamheden zijn op 5 maart, vandaag, gestart en duren tot eind maart.

De afdeling Verkeer van het ministerie van OWT&C zal de komende tijd de samenleving informeren over de voortgang van de werkzaamheden en de mogelijke stremming.

Het ministerie houdt rekening met de hoge intensiteit van deze weg en vraagt de samenleving begrip en medewerking tijdens de uitvoering.