Officiële overdracht bestuursressort Coeroeni

De officiële overdracht van het bestuursressort Coeroeni door districtscommissaris (dc) Joanne Aroepa aan de nu zittende dc Theresa Cirino vond op donderdag 31 januari plaats.

De twee hebben op het Commissariaat Paramaribo Zuid-West een protocol van overdracht ondertekend. Dat houdt in dat Cirino nu de scepter zwaait in het bestuursressort Coeroeni, terwijl Arupa het roer overneemt in het bestuursressort Kabalebo.

Dc Arupa zegt dat de wisseling ruimte biedt om meer inzicht te ontwikkelen in het ambt. De collega’s hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt en afspraken gemaakt vooruitlopend op de mutatie.

“Collega Cirino en ik zijn goed op elkaar afgestemd. Zij heeft een aantal mooie lopende projecten. Die wil ik gaan oppakken en verder uitvoeren. De verwachting is dat zij ook projecten in Coeroeni zal bekijken en eventueel voortzetten. Waar mogelijk zullen we natuurlijk kijken of er een upgrade kan plaatsvinden”, aldus Arupa.

Dc Cirino verwelkomt de wisseling van positie als een extra mogelijkheid om te leren en te groeien als dc.

Beide dc’s kregen eind 2016 het bewind over de respectieve bestuursressorten nadat ze eerder waren beëdigd door president Desiré Bouterse en geïnstalleerd door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De ondertekening vond plaats tijdens een ceremonie ter ere van de installatie van nieuwbakken dc Eric Grauwde (Paramaribo Zuid-West).

Tijdens dezelfde ceremonie hebben de dc’s Sarwankoemar Ramai van Wanica (bestuursressort Noord-West) en Wedperkash Joeloemsing een protocol van overdracht ondertekend. Daarmee heeft Ramai het bestuursressort overgedragen aan Joeloemsing.

Overige berichten