Oeverafkalving baart dorpen Marowijne zorgen

GFC NIEUWSREDACTIE- De afkalving van de oever van de Marowijnerivier bij Marijkedorp, Pierrekondre, Tapuku en Erowarte in Suriname baart de mensen zorgen.

De gevolgen hiervan worden steeds zichtbaarder. “Bij springvloed lopen de huizen onder water, omdat het zand bij de oever wordt weggespoeld”, schetst Jona Gunther, dorpshoofd van Erowarte, de gevolgen van afkalving in zijn dorp.

Dit probleem wordt al jaren aangekaart bij de overheid, maar de aanpak blijft uit.

De kwestie is in augustus opnieuw onder de aandacht van de regering gebracht en was opgenomen in de petitie die de Organisatie van Kaliña en Lokono Inheemsen Beneden Marowijne (KLIM) heeft aangeboden aan vicepresident Ronnie Brunswijk.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Slecht nieuws voor kale mannen: vrouwen vinden jullie erg onaantrekkelijk

Dorpshoofd Gunther die ook voorzitter is van KLIM, verwacht dat de regering eindelijk stappen onderneemt om de afkalving aan te pakken.

Hij heeft in het kader van klimaatverandering Idris Fredison, medewerker bij het Bureau van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), die de KLIM ook bijstaat, gevraagd om de issue met de gemeenschappen te bespreken.

Er moet nagegaan worden of er fondsen beschikbaar zijn om de oevererosie aan te pakken.

Fredison participeert in een internationale trainingsprogramma en de United Nations Framework Covenvention on Climate Change (Klimaatverdrag) is onderdeel van de training.

Hij heeft gepland om in dat verband mogelijk dit jaar een workshop te houden, waaraan jongeren en ouderen van de dorpen zullen deelnemen.

“We gaan brainstormen hoe we het probleem zullen aanpakken”, zegt hij. Er zullen deskundigen uitgenodigd worden om oplossingen aan te dragen.

Ook Tapuku heeft te maken met de oevererosie. “Er is een manjaboom die meer dan honderd jaar geleden is geplant in het dorp en toen was het niet dicht bij het water. Die kan nu elk moment omvallen in de rivier, omdat de grond bij de boom wordt weggevreten door het water”, zegt Frans Pierre, dorpshoofd van Tapuku.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Getrouwde man overlijdt in hotel tijdens geslachtsgemeenschap met dame van plezier

Ook hij wijst erop dat het probleem onder de aandacht is gebracht van de verschillende regeringen, maar blijkbaar aan dovemans oren was gericht.

Bij sommige gedeeltes langs de rivier is waar te nemen dat het water dicht bij de weg komt die verhard is met straattegels.

Door verdere afkalving zal de weg kapot raken. “De zaak moet snel aangepakt worden, anders hebben we straks geen mooie weg meer”, zegt Pierre.

Grace Watamaleo, dorpshoofd van Marijkedorp en ex-parlementariër van Marowijne (2015-2020), zegt dat ze tijdens de begrotingsbehandelingen de kwestie ook kenbaar heeft gemaakt. Ze heeft de indruk dat de kwestie geen prioriteit geniet.

Het dorpshoofd wijst erop dat de gronden langs de rivier bij Marijkedorp zijn uitgegeven aan derden en er wonen nauwelijks dorpelingen dicht bij het water.

Alleen het vroegere ontspanningsoord “het Park” is een vrije plek voor het dorp. Ook daar is de oevererosie te zien.

“Ons Park wordt kleiner en loopt sneller onder water dan voorheen. Ook merk je op dat bomen over het water hangen en later omvallen in de rivier”, zegt Watamaleo.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER