Ode aan Inheemsen in Palmentuin

GFC NIEUWS- Jaren terug is advies uitgebracht aan de regering voor het plaatsen van een gedenkteken voor de Inheemse mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de kolonisatie van ons land het leven hebben gelaten.

Zij waren de voorlopers van de verzetsstrijders die tegen de overheersing, onderdrukking en uitbuiting, strijd hebben gevoerd tegen het koloniaal gezag. Dit verzoek wordt eindelijk ingewilligd en op gepaste wijze zal ode gebracht worden aan onze Inheemsen.

Rond de herdenking van de Dag der Inheemsen zal op 8 augustus aanstaande een gedenkplaat worden onthuld in de Palmentuin, een plek die een speciale betekenis heeft voor de Inheemsen van ons land.

De vertellingen geven aan dat deze plek lang terug een Inheems dorp was, Paremuru – Purmurbo.

De adviezen zijn uitgebracht door de Nationale Vrije dagencommissie 2011, de Nationale commissie jubileumjaren 2013, de Commissie viering 40 jaar Srefidensi en de Nationale commissie jubileumjaren 2018.

Deze commissies hebben hun adviezen gebaseerd op informatieverstrekking van zowel Inheemse organisaties als individuen tijdens besprekingen en consultaties. Steeds weer is erop gewezen aandacht te schenken aan de Inheemse gevallenen, vanaf de 17e eeuw en dit zichtbaar te maken.

De Nationale commissie jubileumjaren 2018 zorgt voor de uitvoering van dit project.

Naar meer berichten...

Naar meer berichten...