fbpx

Obstakels pluimveesector nog niet weggewerkt

De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS) is tijdens een bezoek aan minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) onder andere ingegaan op de bevindingen van een onlangs gehouden symposium in hotel Torarica. Zo geeft zij aan dat er nog wat uitdagingen zijn voor de pluimveesector, omdat zij nog altijd de concurrentiestrijd moet aangaan tegen de buitenlandse kip en kipproducten.

De overheid had de importheffing van buitenlandse kip en kipproducten van 20 naar 40 procent verhoogd, dit werd gedaan om de lokale productie te stimuleren. De minister geeft aan dat er nog een evaluatie zal moeten komen, met betrekking tot het effect dat de maatregel van het verhogen van de importheffing heeft gehad op de lokale productie.

De associatie zegt dat de sector potentie heeft om zelfvoorzienend te zijn. Samen met het ministerie van HI&T wil zij uitkijken naar andere mogelijkheden, om de pluimveesector een nog verdere boost te geven. Haast alle grondstoffen die nodig zijn voor de sector worden uit het buitenland gehaald, terwijl de organisatie zegt met andere sectoren na te willen gaan in hoeverre de grondstoffen zelf hier geproduceerd kunnen worden. De boeren in de sector zouden hierdoor enorm worden geholpen. Dit zal doorwerken in de kostprijs van de Surinaamse kip en kipproducten.

OOK INTERESSANT
Protestmanifestatie 24 maart in Paramaribo wordt een grote flop, vermoedt criticus

Ook de kwestie van de standaarden kwam tijdens dit onderhoud aan de orde. Daar de standaarden van belang zijn voor de voedselveiligheid, vroeg APSS om verder hierover geïnformeerd te worden. Besloten was dat die verheven zou worden tot een technisch voorschrift.

Minister Tsang heeft aangegeven samen met de associatie te willen nagaan in hoeverre deze zaken aangepakt kunnen worden. De bewindsman heeft de organisatie voorgesteld een inventarisatie te maken van de obstakels, zodat die geminimaliseerd kunnen worden. Het ligt ook in de bedoeling dat de associatie zitting zal nemen in tussentijdse besprekingen aangaande de pluimveesector.