fbpx

Nyun Combé moet uitgroeien tot cultureel centrum

Nieuw Combé moet de komende periode meer worden dan slechts een accommodatie waar Afro-Surinamers uit het binnenland en Inheemsen, rituelen houden rondom het overlijden van hun dierbaren. De locatie aan de Kleine Saramaccastraat moet getransformeerd worden tot een cultureel centrum.

“Nyun Combé moet niet alleen een locatie zijn waar er dede oso’s en andere overlijdensrituelen gehouden worden, maar veranderen in een cultureel centrum. De handeling met betrekking tot het overlijden maken ook deel uit van de cultuur, maar we streven naar meer,” aldus Verno Pryor, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Nyun Combé (SNC).

Hij laat weten dat er te Koewarasan (Wanica) ook een complex is met enkele nog niet afgebouwde panden, die de stichting toebehoren. Het ligt in de bedoeling om daar een uitgebreid doorgaanshuis op te zetten.

Prijor gaf zijn ideeën hierover prijs na een ontmoeting tussen de RvT, het stichtingsbestuur, minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en enkele kapiteins uit Sipaliwini. De dignitarissen hebben tijdens de ontmoeting onder meer gevraagd om verbetering van de faciliteiten te Nyun Combé.

Er zouden al geruime tijd klachten zijn over de sanitaire voorzieningen, ventilatie van de kamers en onderhoud van het complex. Bij de installatie van het eerste bestuur van de Stichting Nyun Combé (SNC) in januari 2018 door de minister had hij het team gevraagd het centrum niet alleen te beheren, maar ook al het andere te doen ter verbetering en bevordering van de beschikbare accommodaties en diensten.

Minister Dikan is bekend met de situatie van Nyun Combé. De minister komt er regelmatig op rouwvisite en heeft ook gewezen op enkele van de tekortkomingen van de locatie. Zo maakte hij eerder dit jaar ook al opmerkingen over de kleine kamers en de ventilatie. Hij opperde tijdens het bezoek van de kapiteins het idee om de kamers te laten uitbreiden en die eventueel te voorzien van airco’s.

BEKIJK OOK
Ondersteuning bij BTW-registratie vanaf 1 december mogelijk

De mensen die er worden ondergebracht, zijn veelal de partners van overledenen. “Het is dus belangrijk dat de situatie niet voor een tweede nood gaat zorgen. Het mag iets dragelijker worden daar,” aldus de bewindsman. Hij heeft de stichting financiële ondersteuning toegezegd. Daarnaast wil hij deze maand nog de eerste directeur voor de SNC benoemen.

Ook Prijor geeft aan dat niet alles te Nyun Combé is wat het wezen moet, en onderschrijft daarmee de klachten die de kapitein bij de minister heeft gedeponeerd. Hij heeft daarom alvast een grote schoonmaak aangekondigd. Daarna zullen er verbouwingen plaatsvinden. De RvT zal ook vaker overleg plegen met de nog door de minister te benoemen directeur en het stichtingsbestuur. Prijor gelooft dat de benoeming van een directeur het werk veel zal vergemakkelijken.

“Het uiteindelijke doel van de stichting is om alles met betrekking tot cultuur van de binnenlandbewoners op een juiste manier plaats te laten vinden.” stelt Pryor. Daarmee bedoelt de voorzitter dat de cultuur meer bekendheid moet krijgen. De stichting zal de komende tijd ervoor zorg dragen dat de rest van de gemeenschap beter wordt ingelicht over alle activiteiten die er worden ontplooid.(GFC)