Nyun Combé als stichting verder

Het vroegere doorgangshuis aan de Kleine Saramaccastraat is verzelfstandigd en gaat verder als een overheidsstichting onder de hoede van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Minister Edgar Dikan heeft woensdag het eerste bestuur geïnstalleerd voor de Stichting Nyun Combé (SNC). Tijdens deze ceremonie in de vergaderzaal van het ministerie heeft de bewindsman ook de Raad van Toezicht bij de SNC geïnstalleerd.

De stichting heeft als doel het cultureel centra ten behoeve van Afro-Surinamers Binnenland en Inheemsen te beheren, maar richt zich ook op het verrichten van alle verdere handelingen en activiteiten die verband houden met het beheer en de bevordering daarvan.

De minister heeft het bestuur opgeroepen alles in het werk te stellen om Nyum Combé zodanig te leiden dat er niet alleen sprake zal zijn van bestuurlijke, maar ook financiële verzelfstandiging. Gelet op de bedrijvigheid in de omgeving denkt de bewindsman dat er genoeg potentie aanwezig is om dat doel te bereiken.

Het bestuur bestaat uit zeven leden, te weten: Egbertus Fonkie (voorzitter), Carla Koedoe (ondervoorzitter), Perciosa Simons, vertegenwoordiger ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (lid), Ritesh Ganpat, ministerie van Financiën (lid) em Marlene Tjokrodikromo, vertegenwoordiger ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (lid).

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen: Verno Prijor, Nancy Buine en Robert Dikan.(GFC)

Overige berichten