fbpx

Nurmohamed bespreekt beheer overheidsbussen met OSIP

GFC NIEUWS- De Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para en Wanica ( OSIP) heeft samen met voorzitter Lloyd Read een bezoek gebracht aan de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed.
De directe aanleiding voor het bezoek was het besluit van het ministerie de bussen die door de vorige regering aan dorpen in het district Para en Wanica zijn overgedragen terug te halen.
Kort na het aantreden van minister Nurmohamed kreeg hij een overzicht van voertuigen en machines van het ministerie die zich op diverse locaties bevonden. Vanwege het ontbreken van de bijbehorende documentatie is de bewindsman gestart met het terughalen van transportmiddelen en machines vallende onder het ministerie van OW.
De bewindsman geeft aan dat hij als taak heeft deze voertuigen en machines opnieuw te registreren. De betreffende bussen die momenteel onder beheer zijn van de eerder genoemde dorpen, moeten bij het ministerie van OW geregistreerd staan, waarna een overeenkomst van overdracht zal worden aangegaan.
De Minister gaf aan het te betreuren dat het optreden van de vertegenwoordiger van het ministerie niet op de juiste wijze is geweest en bood daarvoor zijn welgemeende verontschuldigingen aan. De vertegenwoordigers van de OSIP gaven aan de Minister zeer erkentelijk te zijn met het genomen besluit en gaan akkoord met hetgeen minister Nurmohamed heeft voorgesteld.
Read geeft aan dat de organisatie erachter staat dat zaken correct en volgens wet en regelgeving worden afgehandeld. De bussen in kwestie worden ingezet als schoolvervoer en het vervoeren van landbouwers naar hun grond. Behalve de kwestie over het beheer van de bussen, hebben de vertegenwoordigers van OSIP enkele problemen aangehaald waarmee de dorpen te kampen hebben.
Slechte wegen en zwaar transport zijn de jarenlange problemen waarmee de dorpen te kampen hebben. Minister Nurmohamed onderkent de situatie en bekijkt samen met de Districtscommissaris van Para, Marlene Joden, de mogelijkheden om de problemen zo spoedig mogelijk aan te pakken.

BEKIJK OOK
Zwemselectie in de startblokken voor Goodwill Swim Meet