fbpx

Numerus fixus artsenopleiding terug naar 60

In opdracht van president Desi Bouterse is het besluit om slechts 20 studenten toe te laten tot de artsenopleiding op de Medische Faculteit teruggedraaid.

De numerus fixus is terug naar 60 studenten, deelde de president vandaag mee tijdens een persconferentie. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur ging breedvoerig in op het besluit dat in eerste instantie werd genomen om het aantal terug te brengen.

Behalve technische problemen die aangekaart zijn door de Faculteit, is er onvoldoende specialisten om de studenten die stage moeten lopen, te begeleiden. Alleen docenten die specialisten zijn, treden nu op als stagebegeleiders. De mogelijkheid wordt in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid bekeken dat alle specialisten stagiaires begeleiden.

BEKIJK OOK
Groep Inheemsen gaat politie aanklagen

Sinds de aanpassing van de numerus fixus in 2014 duurt de klinische fase van de opleiding veel langer. De artsenopleiding duurt in totaal 7 jaren, maar vanwege opstopping duurt de opleiding 9-10 jaren.

Studenten doen er langer over om hun B1-fase af te ronden, waardoor er veel minder nieuwe studenten toegelaten kunnen worden.

Een ander probleem is dat studenten slechts bij het Academisch Ziekenhuis terechtkunnen voor een stageplek. Ook dit zal volgens minister Ferrier veranderd moeten worden, omdat wij meerdere ziekenhuizen in Suriname hebben.

De bewindsvrouw heeft ook graag dat er voorrang wordt gegeven aan Surinaamse studenten die stage moeten lopen.